/** * */

WO1Wiki:General disclaimer

Inhoud

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

Deze WO1 internet-encyclopedie wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. De tendens is dat artikelen steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zal een terugval kunnen voorkomen. Er is echter ook een tendens naar toenemende juistheid en volledigheid, zoals de ervaring van de deelnemers leert.

Het is dan ook verstandig om naast deze encyclopedie ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen.

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij die - als u zeker bent - zelf meteen te verbeteren, of -als u niet zover wilt gaan- een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze encyclopedie schrijven (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.

Er zijn gebruikers (SysOps) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website. Zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de conciƫrges van WO1-Wiki. Het is een uitvoerende functie.

Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst contact op met de Admins van het WO1 forum.


Auteursrecht teksten

Al het tekstuele materiaal op de WO1 Wiki valt onder de [Vrije Documentatie Licentie]. In het kort betekent dit dat u alle artikelen mag gebruiken en zelfs mag veranderen, indien u maar verwijst naar de originele bron. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf.

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media op Wikipedia geldt dat deze niet allemaal vallen onder de GNU Vrije Documentatie Licentie-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van de WO1 Wiki is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een andere media in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.

Personal tools