/** * */

Rolls-Royce Armoured Car

De Britse Armored Car, Rolls-Royce (1914 Admiralty Turreted Pattern)
Enlarge
De Britse Armored Car, Rolls-Royce (1914 Admiralty Turreted Pattern)
Armoured Car, Rolls-Royce (1914 Admiralty Turreted Pattern)
Omschrijving: pantservoertuig
Ontworpen door: Flight Commander T.G. Hetherington
Gebouwd door: Rolls-Royce
Bouwjaar: 1914
Lengte: 5,03 m
Breedte: 1,91 m
Hoogte: 2,55 m
Gewicht: 3,5 ton
Pantser: 12 mm
Snelheid (op wegen): max. 95 km/h
Rijbereik: 240 km
Motor (type / vermogen): Een Rolls-Royce 6 cilinder watergekoelde benzinemotor / 40/50 pk
Bemanning: 3 of 4 personen
Hoofdbewapening: Een Vickers of Maxim machinegeweer
Secundaire bewapening: geen
Aantal gebouwd: 120 (tijdens de Eerste Wereldoorlog)
Gebruik: Groot-Brittannië, Polen, Ierland
Varianten: Rolls-Royce 1920 Pattern, Rolls-Royce 1924 Pattern, Fordson Armored Car, Rolls Royce Indian Pattern

Toen de Royal Naval Air Service in 1914 ten strijde trok, stuurde men een gemengd eskader van vliegtuigen en voertuigen naar Frankrijk en België. Eenmaal daar gearriveerd viel het enkele marineofficieren op hoe de Belgen met pantserwagens de oprukkende Duitse troepen treiterden en raids uitvoerden,en ze besloten mee te doen. Binnen enkele dagen waren een paar van de Rolls-Royce Silver Ghost stafauto's van het eskader in Duinkerken omgebouwd en van pantserplaten langs de flanken voorzien. Achter de chauffeur werd een enkele mitrailleur geïnstalleerd. De Admiraliteit was voldoende onder de indruk van het succes van de veldconversies om opdracht te geven tot het ontwerpen van een echte pantserwagen op het chassis van de Silver Ghost. De eerste van deze officiële pantserwagens arriveerden eind 1914 al in Frankrijk.


Groot succes

De officiële Rolls-Royce pantserwagen, die soms wordt aangeduid als de Armoured Car, Rolls-Royce (1914 Admiralty Turreted Pattern), was een eenvoudige conversie van de civiele Silver Ghost, waaraan een koepel en bepantsering waren toegevoegd.De veren waren versterkt om het grotere gewicht te kunnen dragen, maar verder werd er aan het chassis niets veranderd. De koepel met een Vickers of Maxim mitrailleur had opvallende schuin aflopende zijkanten. Voor de radiateur was een gepantserd luik geplaatst en de dakbepantsering van de koepel kon eventueel achterwege worden gelaten. Achter de koepel was een kleine bergruimte over voor het meenemen van voorraden en een extra mitrailleur. De snelle conversie bleek een groot succes en de pantserwagens bleven tot 1922 operationeel. De maximale pantserdikte bedroeg 9mm. In maart 1915 verschenen de eerste pantserwagenseskadrons van de RNAS in Frankrijk. De meeste waren met de Rolls-Royce utgerust. Tot dan toe voerden de pantserwagens van de RNAS grenspatrouilles uit in de kuststreken van Frankrijk en België, tot de Race naar de zee voltooid was en het loopgravenfront de kust had bereikt. Vanaf dat moment was er niet veel meer te doen voor de Rolls-Royces en de meeste nieuwe eskaders kregen een taak bij de bewaking van de Engelse oostkust. Toen de eerste pantserwagenseskaders naar Frankrijk werden gestuurd, werden ze daar dan ook alweer snel ontbonden en de auto's werden aan een nauwelijks geïnteresseerd leger overgedragen. Daarna werden de Rolls-Royce pantserwagens vooral aan andere fronten ingezet, zoals de Noordwestelijke Grens in India, te Gallipoli(waar ze niets konden uitrichten), in Duits Zuidwest-Afrika (waar ze veel succes hadden in een campagne die nu grotendeels vergeten is) en in Oeganda. In de Westelijke Sahara en het Arabisch Schiereiland hadden de Rolls-Royce pantserwagens en een aantal soortgelijke voertuigen met pantser maar zonder koepel, die voor het transport van manschappen en materieel werden gebruikt, het grootste succes. Ze bleken opvallend betrouwbaar,snel en uitermate terreinvaardig te zijn. De Rolls-Royce pantserwagen bleef tot 1922 in gebruik en werd daarna vervangen door een modernere versie, de Armoured Car,Rolls-Royce (1920 Pattern). Enkele oude Pattern 1914 auto's bleven tot ver in de Tweede Wereldoorlog in India rijden.

Varianten

  1. 1920 Pattern Mk I - Dikkere bepantsering voor de radiator en nieuwe wielen.
  2. 1920 Pattern Mk IA - Andere koepel.
  3. 1924 Pattern Mk I - Andere koepel met een kleinere koepel voor de commandant.
  4. Rolls Royce Indian Pattern - Gebaseerd op de 1920 Pattern. Bredere carrosserie en een toren voor meerdere machinegeweren.
  5. Fordson - Gebaseerd op de 1914 Pattern. Sommige pantserwagens in Egypte hadden een chassis van een Fordson vrachtwagen.

Een Rolls-Royce 1920 Pattern Mark I is nog steeds te zien in het Bovington Tank Museum/Bovington, Engeland.

Links.

Rolls-Royce (1914 Admiralty Turreted Pattern)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Rolls-Royce_Armoured_Car"
Personal tools