/** * */

Newton Tractors en de Studebaker tank

De Overland versie van de Newton-tractor, waarschijnlijk de enige foto van dit voertuig waarop personen zichtbaar zijn zodat men een idee van de afmetingen krijgt.
Enlarge
De Overland versie van de Newton-tractor, waarschijnlijk de enige foto van dit voertuig waarop personen zichtbaar zijn zodat men een idee van de afmetingen krijgt.

Inhoud

Genese

De firma Newton Brothers Limited ontwierp een licht bevoorradingsvoertuig op rupsbanden voor het Britse leger. De bedoeling van het ontwerp was te komen tot een goedkoop, makkelijk te produceren voertuig, dat kon worden ingezet ter vervanging van paardentractie bij de bevoorrading van troepen, ook in terrein ontoegankelijk voor door paardentractie aangedreven wagens.

Beschrijving

De tractor was een eenvoudig ontwerp. Het origineel (ontworpen door de Newton Brothers) werd aangedreven door twee Ford-T model motors. De rupsbanden liepen op niet geveerde wieltjes. De bestuurder zat achteraan het voertuig, met naast hem plaats voor een tweede persoon. De motoren bevonden zich voor de bestuurder, de transmissie onder hem. Daardoor werd meer dan de helft van de totale lengte van het voertuig ervoor vrijgehouden voor een vlakke ladingsruimte, tussen de rupsbanden van van het voertuig. Daarin kon tot 3 ton vracht worden geladen. De snelheid van het voertuig was maximaal 16 km per uur, met een typische snelheid van 9 km per uur in moeilijk terrein.

Interesse uit de Verenigde Staten

De tractor werd voorgesteld aan het Britse leger, dat geïnteresseerd was, doch er was geen productiecapaciteit voor het voertuig in Groot-Britannië. Toen de het voertuig werd getoond aan vertegenwoordigers van het Amerikaanse leger, waren deze onmiddellijk geïnteresseerd in de logistieke mogelijkheden van het kleine, handige en gemakkelijk te produceren voertuig. Eén exemplaar werd aangekocht door het leger en naar de Verenigde Staten gebracht.


De Buick versie van de Newton-tractor
Enlarge
De Buick versie van de Newton-tractor

Doordat het ontwerp zo eenvoudig was, kon het door gewone autoproducenten gebouwd worden. De firma's Buick, Overland en Studebaker bouwden ieder een kopie van de Newton traktor. Deze versies waren tot op de plaatsing van de klinknagels identieke kopieën van het origineel, doch voor de aandrijving gebruikten de drie firma's ieder motoren die zij reeds ontworpen of in productie hadden. Hierdoor ging een belangrijk stuk van de standaardisatie van het ontwerp verloren maar kon het sneller geproduceerd worden. In de Overland en Studebaker werden motor en radiator beschermd door een omhulsel met radiatorgrille, in de Buick versie stond de motor onbeschermd opgesteld.

Alle drie de versies werden getest en bleken te voldoen aan de vereisten. Er werden 22000 stuks besteld (!) die moesten klaar zijn voor het grote offensief dat voor 1919 werd gepland. Het is echter niet duidelijk of deze enkel voor het leger van de Verenigde staten bedoeld waren, of deze ook aan de Franse en/of Britse bondgenoten zouden geleverd worden.

Met het einde van de vijandelijkheden werd het project stopgezet, en het is onduidelijk hoeveel er uiteindelijk werden geproduceerd. Wel lijken ze snel van het toneel verdwenen te zijn en de enige foto's die er nu nog van bestaan lijken allemaal in de periode 1918-1920 genomen te zijn.

Een mysterie: De Studebaker Tank

De Studebaker versie van de Newton-tractor
Enlarge
De Studebaker versie van de Newton-tractor


Bronnen

In de archieven van het Amerikaanse leger bevinden zich twee foto's van een raadselachtig voertuig: de "Studebaker tank" uit 1918. De twee foto's zijn genomen vanuit dezelfde hoek en laten de voorkant en een deel van de zijkant zien van de "tank" zien. Verder zijn er bijna geen documenten over dit voertuig bewaard gebleven, waarvan er waarschijnlijk slechts één prototype lijkt te zijn gebouwd.

In de documenten omtrent de Studebaker versie van de Newton-tractor, wordt gewag gemaakt van een gepantserde versie. De meeste historici gaan ervan uit dat het voertuig op de mysterieuze foto's de gepantserde Newton tractor is. Doch er zijn enkele elementen die tegen deze identificatie pleiten.

De raadselachtige Studebaker tank
Enlarge
De raadselachtige Studebaker tank

Analyse

Op de foto's lijkt het te gaan om een veel groter voertuig dan de Newton-tractor. Spijtig genoeg is er op de foto geen enkel element aanwezig dat een indicatie van de afmetingen van het voertuig kan geven. Op het eerste zicht lijken de vorm en lay-out van de rupsbanden sterk op deze van de Newton tractor. Vaak wordt er aangenomen dat de foto is genomen met de camera op de grond geplaatst doordat op deze wijze door de werking van het perspectief het voertuig veel groter zou lijken dan het werkelijk was. Ook zou door de camerahoek typische de opbouw achteraan met motor en bestuurderszitje van de Newton-tractor verborgen zijn. Daardoor word meestal de conclusie getrokken dat dit dus toch een gepantserde versie van de kleine Newton traktor zou zijn.

Doch enkele elementen wijzen erop dat dit een heel ander voertuig was dan de Newton tractor,namelijk deze:

1. De kleine Newton-traktor met zijn laadvermogen van 3 ton kan moeilijk van een bepantsering voorzien geweest en toch nog een nuttige last vervoeren omdat het chassis te weinig gewicht kon dragen. Doch de Studebaker tank werd eerst aangeboden aan het Britse Leger als een gevechtstank en door dit leger besteld als een onbewapend, maar gepantserd bevoorradingsvoertuig.

2. De Studebaker tank zou zijn aangedreven door een viercylinder vliegtuigmotor en niet door een standaard auto- of vrachtwagenmotor. Spijtig genoeg weten we niets meer over het type motor dat gebruikt werd als aandrijving want het vermogen ervan zou ons iets over de afmetingen en gewicht van het voertuig kunnen vertellen.

3. Een betere blik op de beschikbare foto's onthult de volgende feiten:

  • De rupsbanden zijn in verhouding breder dan deze van de Newton tractors. Ook lijken de individuele schakels van de rupsbanden korter en breder.
  • Tussen de rupsbanden is vooraan de voorkant van een gepantserde opbouw zichtbaar. Deze lijkt sterk op deze van de Britse tanks uit de eerste wereldoorlog: een wigvormige onderkant met een verticale bovenplaat.
  • In deze verticale bovenplaat is een uitkijkgat zichtbaar, waarschijnlijk voor de bestuurder. De voorzijde moet dus hoog genoeg zijn geweest zodat er minstens één persoon in paste. Dit maakt dat het voertuig veel groter was dan de Newton-tractor, waar de voorzijde duidelijk een stuk lager is dan één meter.
  • We weten uit de beschrijving van de Newton-tractor dat de Amerikaanse kopieën ervan zelfs de klinknagels op de zelfde plaats hadden als het origineel. Het voertuig op de foto heeft duidelijk een andere plaatsing van de klinknagels zodat het op zijn minst niet gaat om een Newton-tractor die van een gepantserde opbouw is voorzien doch om een ander ontwerp, dat er oppervlakkig op lijkt.

Uit deze feiten mogen we afleiden dat de Studebaker tank veel groter was dan de kleine Newton-tractor en een geheel ander ontwerp, hoewel dit een hypothese blijft zolang er geen betere documentatie over dit interessante doch mysterieuze voertuig opduikt.

Personal tools