/** * */

Monument Aux Soldats Français (Kemmel)

Monument 1933
Enlarge
Monument 1933
Monument 2007
Enlarge
Monument 2007

Op de Kemmelberg in West-Vlaanderen staat het Monument Aux Soldats Français, in de volksmond bekend als "Den Engel". Het is een monument opgedragen aan de strijders van de 32ste Franse Divisie die sneuvelden tijdens de Slag om de Kemmelberg in april 1918. 170 meter lager ligt het ossuarium (massagraf) van Kemmel waar de stoffelijke resten van 5294 Franse officieren, onderofficieren en soldaten rusten.

Het monument is een 17 meter hoge obelisk vervaardigd uit wit cementsteen met het opschrift "Aux Soldats Français" (Aan de Franse Soldaten). Op de sokkel staat het beeld van een vrouwenfiguur, een engel voorstellend met de vleugels gespreid tegen de beide zijden van de zuil. In elke hand houdt zij een lauwerkrans als symbool van de overwinning. Ze staart met een treurende blik naar het slagveld en het ossuarium.

Het monument werd onthuld op 18 april 1932 in aanwezigheid van generaal Pétain en generaal Lacapelle. Bovenop de obelisk bevond zich een gelauwerde Franse helm, die echter omstreeks 1970 werd vernietigd door blikseminslag. Het monument werd in 2005 gerestaureerd en is het belangrijkste monument van de Franse WO 1-strijders.

Personal tools