/** * */

Menenpoort

(Verschil tussen bewerkingen)
Versie op 21 jul 2011 21:25
Snaaip (Overleg | bijdragen)
Last Post
← Previous diff
Versie op 5 mrt 2013 11:32
Finnbar (Overleg | bijdragen)
Tweede Wereldoorlog
Next diff →
Regel 45: Regel 45:
== Tweede Wereldoorlog == == Tweede Wereldoorlog ==
-[[Adolf Hitler|Hitler]] kwam in 1940 op bezoek. De Menenpoort raakte zoals vele gebouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd. Tijdens het terug trekken van de Britten werd de brug opgeblazen in de hoop zo de Duitsers te vertragen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Menenpoort herstelt. In de zuilen kan je de herstellingen terug vinden waar de kogels in hebben gevlogen.+[[Adolf Hitler|Hitler]] kwam in 1940 op bezoek. De Menenpoort raakte zoals vele gebouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd. Tijdens het terug trekken van de Britten werd de brug opgeblazen in de hoop zo de Duitsers te vertragen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Menenpoort hersteld. In de zuilen kan je de herstellingen terug vinden waar de kogels in hebben gevlogen.
==Last Post== ==Last Post==

Versie op 5 mrt 2013 11:32

Menenpoort (11 okt 2004)
Enlarge
Menenpoort (11 okt 2004)

De Menenpoort is een Brits monument van de Commonwealth War Graves Commission en is opgedragen aan de (ongeveer) 54900 vermisten van het Gemenebest tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Inhoud

Voor de Eerste Wereldoorlog

De voorlaatste poort voor de oorlog. Nog met de gedenksteen van Lodewijk XIV.
Enlarge
De voorlaatste poort voor de oorlog. Nog met de gedenksteen van Lodewijk XIV.
Deze gedenksteen, die opgedragen werd aan Koning Willem I, werd in 1822 boven de ingang van de Menenpoort geplaatst en verving de gelijkaardige steen die opgedragen werd aan Lodewijk XIV (In feite staat de tekst van Willem I op de achterkant van de gedenksteen die opgedragen werd aan Lodewijk XIV. M.a.w. bekijk de achterkant van de gedenksteen, dan zou je de tekst wellicht terug vinden van Lodewijk XIV). Hij verwijst naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die sinds 1815 de stad bezetten. Onder Nederlands gezag werden de vestingmuren tussen 1814 en 1830 grondig hersteld, tot België uiteindelijk onafhankelijk werd en de Hollanders uit de stad werden verjaagd. De Menenpoort werd afgebroken, enkel deze gedenksteen bleef bewaard. Hij is te bezichtigen op de Rijselpoort.
Enlarge
Deze gedenksteen, die opgedragen werd aan Koning Willem I, werd in 1822 boven de ingang van de Menenpoort geplaatst en verving de gelijkaardige steen die opgedragen werd aan Lodewijk XIV (In feite staat de tekst van Willem I op de achterkant van de gedenksteen die opgedragen werd aan Lodewijk XIV. M.a.w. bekijk de achterkant van de gedenksteen, dan zou je de tekst wellicht terug vinden van Lodewijk XIV). Hij verwijst naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die sinds 1815 de stad bezetten. Onder Nederlands gezag werden de vestingmuren tussen 1814 en 1830 grondig hersteld, tot België uiteindelijk onafhankelijk werd en de Hollanders uit de stad werden verjaagd. De Menenpoort werd afgebroken, enkel deze gedenksteen bleef bewaard. Hij is te bezichtigen op de Rijselpoort.
Ieper werd beschermd door de Vestingwallen en was toegankelijk door negen stadspoorten, inclusief de Hangwaeterpoort die later afgebroken werd en heropgebouwd tot de voorloorlogse Menenpoort. De Vestingwallen verdwenen geheel in het noorden en westen en voor de helft in het zuiden van Ieper. Ze begonnen bij het station en eindigden waar de Tempelpoort zich bevond. Tussen de Tempelpoort en de Rijselpoort werd de vestingwal afgebroken. Vanaf de Rijselpoort tot de Torrepoort bleef ze staan. De Hangwaeterpoort is de eerste stadspoort die op de plaats van de hedendaagse Menenpoort staat. In de 17de eeuw werd de naam gewijzigd in Antwerpenpoort omdat Antwerpen in die richting lag. Zo kreeg ook de voorlinies van Vauban aan de oostzijde van Ieper de benaming "Hoornwerk van Antwerpen". De kazematten van het Hoornwerk van Antwerpen is sindsdien nog te bezichtigen. Vauban liet de Antwerpenpoort van een mooie gevel in een Dorische stijl voorzien. Hij plaatste een marmeren plaat waarin met gouden letters "Lodewijk XIV" staan gegraveerd. Tussen 1804 en 1815 kreeg de Antwerpenpoort de benaming "Napoleonpoort". Maar na de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 werd de benaming gewijzigd in Meense Poort of Menenpoort. In 1815 vielen de Hollanders de stad Ieper binnen. In 1822 werd een nieuwe gedenksteen, opgedragen aan Koning Willem I, geplaatst boven de ingang van de Menenpoort; deze verving de gelijkaardige steen die opgedragen werd aan Lodewijk XIV. Onder Nederlands gezag, werden de vestingmuren grondig hersteld en aangepast tussen 1814 en 1830, tot uiteindelijk België onafhankelijk ging en de Hollanders uit de stad werden verjaagd. In 1850 begon een ommekeer en dit zou fataal worden voor de Vestingen. België zou niet langer meer aan de grenzen verdedigen, maar het leger terugtrekken op de Versterkte Stelling van Antwerpen in geval van nood. Meteen konden alle oude versterkingen aan de grenzen afgeschreven worden. De vestingen van Ieper werd vanaf 1853 afgebroken. De Vestingen waren 20 meter dik. Hierdoor was de poort ook 20 meter lang. Groot was hij niet. De 20 m lange doorgang was slechts 3 meter breed. Hierdoor ontstonden vele gevaren bij koetsen andere hindernissen. Om deze reden werd de poort in 1862 afgebroken zodat er een opening ontstond van 13 meter breed. Aan beide zijden van de weg stond een bronzen Vlaamse Leeuw met het stadswapen. Enkel de gedenksteen van Willem I bleef bewaard van de oude "poort". Deze is te bezichtigen vanop de Rijselpoort. De blauwe hardsteen is 3500mm x 1000mm x 160mm met de tekst:


Latijn
Nederlands
"Pacata Europa subverso Napoleonte

'Gulielmius I
Urbem Iprensem olim vale munieam a Ludovico XIV.
Validioribus propugnculis cirxlmdatam
novis denvo suppressis allies niumittonibus restituit
civs felici imperio neiper restitu sicupupi estote
rex magnanimus consilio sagm animo fortis labore indefessus
Incolumitati vestrǽ toto iectore incumbit

Anno MDCCCXX"
"Nadat Europa de vrede had teruggevonden en nadat Napoleon ten val was gebracht,

heeft Willem I,
de Stad Ieper, eertijds nauwelijks versterkt, later door Lodewijk XIV
met sterkere bolwerken omgeven,
van nieuwe vestingwerken voorzien nadat hij de oude had slechten.
Burgers, onlangs teruggebracht onder een voorspoed brengend bedwing,
voel u veilig, ene grootmoedig koning, scherpzinnig door overleg,
dapper door moed, onvermoeid in de arbeid, legt zich van ganser harte toe op uw behoud.

Anno 1820"

Tijdens de Eerste Wereldoorlog

Troepen marcheren door de poort naar het front
Enlarge
Troepen marcheren door de poort naar het front
De Menenpoort bestond vlak voor de oorlog uit twee bronzen leeuwen. Een foto tijdens het uitbreken van de oorlog.
Enlarge
De Menenpoort bestond vlak voor de oorlog uit twee bronzen leeuwen. Een foto tijdens het uitbreken van de oorlog.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers enkele kilometers van Ieper gelegen. Ieper was een basis voor de geallieerden en werd beschermd door de Vestingwallen ten Zuiden en ten Oosten. De vestingwallen van Ieper waren een verdedigingswerk door Vauban rond Ieper gebouwd. Het front lag zowel in het Noorden, Oosten als ook het Zuiden maar de zwaarste gevechten vonden plaats in het Zuidoosten bij Passendale. Tienduizenden Britse soldaten marcheerden naar het front door de Menenpoort omdat deze poort de enige was richting het Oosten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de twee bronzen leeuwen beschadigd.

Ontstaan van de hedendaagse poort

Huidige leeuw op de poort, al kijkend naar het front ten oosten van Ieper.
Enlarge
Huidige leeuw op de poort, al kijkend naar het front ten oosten van Ieper.
Een bronzen leeuw die werd gevonden in het puin
Enlarge
Een bronzen leeuw die werd gevonden in het puin

De twee leeuwen die de Eerste Wereldoorlog, beschadigd, overleefden werden gerestaureerd. Ze zijn in 1936 aan de Australische regering geschonken. Daar sieren ze een graf van een onbekende soldaat in het Australian War Memorial in Canberra.

Na de Eerste Wereldoorlog drongen de Britten erop aan om het verwoeste Ieper er zo bij te laten liggen: een blijvende herinnering aan de vier jaar durende gruwel. De Ieperlingen gingen daar niet mee akkoord en de stad werd min of meer herbouwd zoals voor 1914. De plannen om een nieuwe versie van de Menenpoort te bouwen - op de hoofdweg naar het front - ontstonden snel daarna door het Battle Exploits Memorials Committee, die als taak had diverse monumenten op te richten voor de gevallen en gewonde soldaten. Men richtte zich naar Sir Edwin Lutyens, die de Stone of Remembrance ontwierp die op vele Commonwealth aanwezig is. Maar gauw werd er aandacht besteed aan Sir Reginald Blomfield die oud voorzitter was van de Royal Institute of British Architects en lid van de Royal Academy. Hij kreeg hulp van een andere Britse architecten. In 1919 bevestigde zijn idee om een triomfboog te bouwen op de plaats waar de vooroorlogse Menenpoort bevond, gebasseerd op de verdwenen 17de eeuwse Porte de la Citadelle in Nancy. Ondertussen was de Imperial War Graves Commission bezig met het (her)begraven van de gesneuvelde soldaten. De geidentificeerde lichamen krijgen een grafsteen met hun gegevens. De niet-geidentificeerde krijgen een grafsteen waarop word vermeld dat er een onbekende soldaat op die plaatst rust. Deze grafstenen zijn in meerdere vormen verkrijgbaar. Soms kan men de nationaliteit of eenheid identificeren die op de grafsteen word vermeld. Aan de hand van een lijst kwam men tot meer dan 90.000 vermiste soldaten die in de Ieperboog sneuvelden. Hiervan werden ruim 40.000 begraven op de begraafplaatsen van de Ieperboog. De Imperial War Graves Commission wilden de vermisten niet vergeten en de namen vermelden op monumenten. De Menenpoort bleek geschikt te zijn. Ruim 55.000 namen werden in de panelen gebeiteld van de Menenpoort. De overige namen werden op drie andere monumenten geplaatst die in de Ieperboog bevinden (Tyne Cot Memorial, New-Zealand Memorial van de Buttes New British Cemetery, Polygon Wood en de Messines Ridge British Cemetery en de Ploegsteert Memorial). [[Toch duurde het nog tot 1923 voor Ieper de plannen goedkeurde. De Menenpoort is tussen 1923 en 1927 door de Britten gebouwd aan de oostzijde van Ieper en ingehuldigd op 24 juli 1927 in aanwezigheid van koning Albert I en de Britse veldmaarschalk Plumer. Op diezelfde dag werd de eerste Last Post gespeeld door leden van de Somerset Light Infantry.

Tweede Wereldoorlog

Hitler kwam in 1940 op bezoek. De Menenpoort raakte zoals vele gebouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd. Tijdens het terug trekken van de Britten werd de brug opgeblazen in de hoop zo de Duitsers te vertragen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Menenpoort hersteld. In de zuilen kan je de herstellingen terug vinden waar de kogels in hebben gevlogen.

Last Post

Vier klaroenblazers op een zondagavond.
Enlarge
Vier klaroenblazers op een zondagavond.

Sinds 1928 wordt hier iedere avond klokslag acht uur door een groep klaroeners (leden van de Last Post Association - vrijwilligers van de Stedelijke Brandweer Ieper) de "Last Post" gespeeld opdat we niet vergeten ... (Lest we forget ...). De Last Post is in oorsprong een militaire sonnerie, gespeeld op bugel (klaroen), die het einde van de dag aankondigt. Naderhand werd dit symbolisch ook het einde van het leven en de overgang naar de eeuwigheid, ter ere van gesneuvelde soldaten. Op het einde van de ceremonie word de Reveillie gespeelt. De eerste Last Post Plechtigheid werd in de zomer van 1928 georganiseerd die door vier klaroeniers werd uitgevoerd. De ceremonie is gedurende deze 80 jaar ononderbroken uitgevoerd, uitgezonderd gedurende de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Wanneer Ieper door de Poolse tank divise in 1944 werd bevrijd, werd de Last Post terug herbegonnen. De Last Post Association is nog steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van dit unieke eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog onder de Menenpoort. Op zaterdag is er een kranslegging. De Klaroeniers worden gesteund door een Pipe Band of enkel een doedelzakspeler, naarmate het seizoen. Tijdens de lente en zomermaanden worden elke dag kransen gelegd. Op 31 oktober 2001 weerklonk de Last Post voor de 20.000ste maal. De herdenking werd bijgewoond door Prins Philip, Prinses Astrid en haar echtgenoot Aartshertog Lorenz. Op 5 juli weergalmde de Last Post voor de 27.440ste keer onder de Menenpoort tijdens de verjaardag van 80 jaar Last Post.

Er bestaan verschillende plechtigheden. Dit naarmate dag. Hieronder staan verschillende dagelijkse plechtigheden.

Gewone plechtigheid zonder bloemenlegging.

Gewone plechtigheid met bloemenlegging 1.

Gewone plechtigheid met bloemenlegging 2.


Zaterdag plechtigheid met bloemenlegging

 • Last Post (© www.greatwar.co.uk)
 • Lest Forgot (They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years contemn. At the going down of the sun and in the morning. We will remember them.)
 • Minuut van stilte
 • Bloemenlegging met Bagpiper, Bagpipe Band of orkest
 • Rouse/Reveille (© www.greatwar.co.uk)

Herdenkingen zoals Wapenstilstand, worden georganiseerd en zijn meestal verschillend.

Voor hij gevonden werd, stond de naam van Alan Mather naam vermeld op de Menenpoort op paneel 23. In de toekomst zal zijn naam verdwijnen van de paneel tijdens renovatiewerken aan de paneel.
Enlarge
Voor hij gevonden werd, stond de naam van Alan Mather naam vermeld op de Menenpoort op paneel 23. In de toekomst zal zijn naam verdwijnen van de paneel tijdens renovatiewerken aan de paneel.

Namen

54.896 namen in panelen van Menenpoort
Enlarge
54.896 namen in panelen van Menenpoort

De namen van 54.382* officieren en soldaten van het Gemenebest (uitgezonderd Nieuw-Zeeland) die vóór 16 augustus 1917 sneuvelden met uitzondering op enkele namen, en die nooit werden teruggevonden, zijn in de Menenpoort gegraveerd. De vermisten vanaf 16 augustus 1917 staan vermeld bij de Tyne Cot Memorial of op de vele aparte monumenten. Nieuw-Zeelanders worden vermeld op de zogenaamde New-Zealand Memorials zoals het monument op de Buttes New British Cemetery, Polygon Wood en de Messines Ridge Cemetery. Enkele Nieuw-Zeelanders staan natuurlijk ook vermeld op de New-Zealand Memorial dat in de Tyne Cot Memorial werd ingewerkt (centrale boog). Als scheidingsdatum tussen deze twee groepen werd de nacht van de Slag bij Langemark gebruikt. Nog steeds worden, tijdens graafwerkzaamheden, resten van soldaten gevonden. Zodra deze worden geïdentificeerd worden ze tijdens een officiële ceremonie herbegraven en wordt de naam verwijderd van de gedenktekens waardoor de register ook word aangepast. Dit gebeurd meestal tijdens renovatiewerken aan de paneel. Alan Mather is een voorbeeld van een terug gevondne soldaat. Hij werd in augustus 2008 gevonden bij Ploegsteert. In 2010 werd hij geïdentificeerd en hij werd op 22 juli 2010 begraven. Zijn naam zal verdwijnen in de toekomst.

80 jarig bestaan

Op 12 juli 2007 werd de Menenpoort 80 jaar. De plechtigheid werd bijgewoond door de Britse Koningin Elizabeth II en de Belgische Koningin Paola (met later ook een plechtigheid op Tyne Cot Cemetery voor een herdenking van 90 jaar Derde Slag om Ieper). Hiervoor kreeg de Menenpoort een totaal nieuwe verlichting en een groot onderhoud.

Beroemdheden

De 80 jarige Menenpoort
Enlarge
De 80 jarige Menenpoort

Jaarlijks komen duizenden toeristen. De meesten komen uit Groot-Brittannië. Maar naast de gewone toerist, kwamen er ook beroemdheden. De eerste was Leopold III, koning van België. Leopold III kwam in 1938 net voor de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers gekazerneerd in Ieper. In 1940 had Adolf Hitler, de Duitse "Führer und Reichskanzler", de gelegenheid genomen om Ieper te bezoeken waar hij tijdens de Eerste Wereldoorlog als korporaal vocht. Hij bracht een bezoek aan de Deutscher Soldatenfriedhof in Langemark maar ook aan de Menenpoort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Menenpoort door de Duitsers met respect behandeld. Prins Boudewijn kwam voor de eerste keer naar Ieper en bezocht in 1957 de Menenpoort. Hij deed het later nog eens twee keer als koning van België. De Britse koningin Elisabeth II kwam de Menenpoort eren voor het eerst op 13 mei 1966. Paus Johannes Paulus II bezocht in 1985 verschillende plaatsen in België. In die periode was de belangstelling voor de Menenpoort op een dieptepunt aanbeland. Volgens sommigen hielp dat pausbezoek de Menenpoort weer populair maken. Op de Noordleijke trap, bij de kransen, ligt een steen die het bezoek van de Paus herdenkt. 1986 was een hoogtepunt met twee beroemde bezoekers. Moeder Teresa was de ene gast, Bob Geldof de andere. Geldof, die vooral bekendheid verwierf door zijn acties voor Afrika, werd dat jaar uitgeroepen tot ereburger van Ieper. In de jaren negentig kwam de Amerikaanse ex-president George H.W Bush, vader van de huidige president naar de Menenpoort. Op 31 oktober kwam prinses Astrid naar de Menenpoort om de 25.000ste Last Post te bewonderen. De laatste bezoek was tijdens de viering van 80 jaar bestaan van de Menenpoort op 12 juli 2007. Toen kwam Britse koningin Elisabeth II voor de tweede keer met de Belgische koningin Paola. Ze brachten ook een bezoek aan de Tyne Cot Cemetery tijdens herdenking van 90 jaar Derde Slag om Ieper, beter bekend als de "Slag om Passendale". Op verzoek van de AFS (American Field Service), werd prinses Astrid en haar man prins Lorenz uitegnodigd voor een bezoek aan de Menenpoort. Dit gebeurde op zondag 11 mei 2008 om het 60 jarig bestaan van de AFS bij te wonen. Ze werden verwelkomd aan de ingang van de stadsschouwburg door premier Yves Leterme en burgemeester Luc Dehaene. Voordien waren ze opgevangen in het foyer van de Lakenhallen tijdens een receptie. Opnieuw mag premier Yves Leterme de Last Post bijwonen. Deze keer met aanwezigheid van de Amerikaanse ambassade. Zij wonen de Last Post op zaterdag 21 juni 2008, ter herdenking van de gevallen Amerikaanse strijdkrachten die hier in de Westhoek in de zomer van 1918 werden ingezet. Op zondag 28 september 2008, woonde de 110 jarige Britse oudstrijder Harry Patch de Last Post onder de Menenpoort bij. Hij werd door het publiek met een applaus ontvangen. Op de Noordelijke trap van de Menenpoort, legde hij een krans. Tijdens de plechtigheid, sprak hij de volgende wijze woorden, "Always remember both sides of the line", toe aan het publiek.

Belangrijke personen op het monument

 • Charles FitzClarence: Britse Brigadier-generaal en VC houder die sneuvelde tijdens de gevechten om de Nonnebossen en Glencorse Wood op 12 november 1914 en wordt volgens de CWGC herdacht op paneel 3.
 • Dieltjens Frans: Belgische soldaat (private) bij de 1st Regiment South African Infantry Brigade. CWGC verwijst naar panelen 15/16/16a. Na onderzoek staat zijn naam vermeld bovenaan op paneel 15.
 • Mobbs "Mobbsy" Edgar: Lieutenant Colonel van de 7th Brigade Northamptonshire Regiment. Hij was voor de oorlog een bekende rugby speler en verliet zijn sport in 1913. Op 14 september 1914 trad hij in het leger als private en sneuvelde als Colonel Luitenant in juli 1917 in Zillebeke. Onderscheiden met de DSO en zijn lichaam werd nooit terug gevonden. CWGC meldt dat zijn naam op de panelen 43/45 staat.
 • Bruce John (N° 3/7459): was een soldaat die sneuvelde op 50 jarige leeftijd op 13 februari 1915. Hij werd toegevoegd in de 2de Battallion (“B” Coy) van de East Yorkshire Regiment en wordt volgens de CWGC herdacht op panelen 21/31. Hij behoort tot een van de oudste van de poort.
 • Thomas Moore (N° TH/040862): een 23 jarige soldaat (Driver) van de 4th Coyote 24th Divion Train Army Service Corps die werd geëxecuteerd wegens moord op 26 februari 1916. Hij wordt vermeld op paneel 56.
 • George Povey (N° 10459): een 23 jarige korporaal van de 1st Battalion Cheshire Regiment die op 11 februari 1915 werd geëxecuteerd wegens het verlaten van zijn post . Hij wordt volgens de CWGC herdacht op panelen 19/22.
 • William Scotton (N° 6922): een 19 jarige soldaat van de 4th Battalion Middlesex Regiment die werd geëxecuteerd (onbekende reden) op 3 februari 1915. Hij wordt volgens de CWGC herdacht op panelen 49/51.

Link

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Menenpoort"
Personal tools