/** * */

Krupp

De naam Krupp is onlosmakelijk verbonden met de wapenproductie tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De fundering voor dit succesvolle familiebedrijf in Essen werd al gelegd in de 16de eeuw door de handelaar Arndt Krupp, maar vanaf begin 19de eeuw begon de Krupp- firma onder leiding van Friedrich Krupp een nieuwe ontwikkeling door te maken dankzij de uitvinding van het smeltkroesstaal. Hiervoor richtte hij in 1811 de “Krupp Gusstahlfabrik” op.Staal werd in grote stukken geslagen en gesmolten in grote smeltkroezen, waarna het gegoten kon worden in willekeurige vormen. Hij liet hiervoor zelfs een molen bouwen in Essen om te dienen als krachtbron voor de smeltovens. In 1847 werd het eerste kanon gemaakt van smeltkroesstaal dat 4 jaren later op de Grote Tentoonstelling van Londen gedemonstreerd werd.Maar hoe groot de inzet van Friedrich ook was, het familielid dat de firma zonder meer een belangrijke impuls zou geven, was zijn zoon Alfred Krupp (1812-1887).In 1851 ontwikkelde Alfred onder meer het naadloze spoorwiel dat tevens verwerkt werd in het bedrijfslogo. Toen Alfred in 1887 stierf, liet hij een groot bedrijf na aan zijn enige zoon Friedrich Alfred, de laatste mannelijke telg uit de Krupp-dynastie.

Friedrich Alfred, bijgenaamd Fritz, was een bekwaam zakenman en onder zijn leiding groeide de firma verder uit. Ondertussen was hij ook een weldoener, die investeerde in de tak van wetenschap genaamd de eugentica. Deze leer hield zich bezig met de rasverbetering en dan voornamelijk het menselijk ras. Voorts bouwde hij goede contacten op met keizer Wilhelm II. Onder de nieuwe leiding werd vernikkeld staal ontwikkeld voor bewapening van kleine schepen en voor kanonnen. Door een laag nikkel aan te brengen werden roest en corrosie tegen gegaan.

Toen Friedrich Alfred in 1902 overleed, had hij twee dochters achtergelaten: Bertha en Barbara en geen zonen. Als oudste van de twee zussen erfde Bertha het familiebedrijf en tegelijk diende zich een probleem aan. Het was wettelijk niet mogelijk dat een vrouw de leiding van een groot concern op zich nam. Ook Keizer Wilhelm II vond het geen goede gedachte, wanneer een vrouw de leiding van een dergelijk groot concern op zich zou nemen. De keizer regelde daarom voor Bertha een huwelijk met de jurist en diplomaat Gustav Georg Friedrich Maria von Bohlen und Halbach, waarbij Gustav toestemming kreeg om de naam van zijn vrouw aan zijn familienaam toe te voegen en zo kon het bedrijf gewoon doorgaan onder firma Krupp. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stond in eerste instantie de levering van enkele miljoenen wielen aan de spoorwegen wereldwijd centraal, maar ook richtte Gustav Krupp, zoals hij inmiddels werd genoemd, zich al meteen op de wapenproductie, vooral kanonnen. De firma Krupp stond dan ook al gauw bekend als der Kanonenkönig. Het beste voorbeeld hiervan is het beroemde M-Gerät (Dikke Bertha), een houwitser, die bij de productie in 1893 vernoemd werd naar zijn vrouw, die overigens een zeer slanke dame moet zijn geweest. Dit artilleriestuk kreeg zijn vuurdoop in bij Luik, toen in de Eerste Wereldoorlog de forten daar veroverd moesten worden. Ondertussen werd er druk gewerkt aan het ontwerp voor een lange afstandskanon. Het kanon met het verste bereik, namelijk tot op 75 kilometer, bijgenaamd “Lange Max” werd in 1915 uitgetest en kwam in 1917 in actie bij de beschieting van Duinkerken.Naast kanonnen werden er ook pantserplaten voor kleine schepen gefabriceerd. Na de oorlog kwam voor Duitsland de ontwapeningspolitiek op gang en dat betekende voor de firma Krupp dat ze geconfronteerd werd met zware financiële verliezen. Voorheen hadden ze veel geld verdiend met het vragen van enorm hoge prijzen voor het geleverde wapentuig en die inkomsten vielen nu weg.

Toen in de jaren ’30 een nieuwe wereldoorlog dreigde te ontstaan, werd de nieuwe bewapeningsstrategie van de Nationaal- Socialisten met open armen ontvangen door Krupp, hoewel Gustav aanvankelijk wel zijn bedenkingen had tegen Hitler. De productie werd weer flink opgevoerd. Ruim 100.000 dwangarbeiders werden te werk gesteld in de Krupp- fabrieken. Inmiddels kwam zijn zoon Alfried steeds meer aan het roer van het bedrijf te staan. Hij steunde de Nazi’s al wel vanaf het begin en zijn aandeel in het bedrijf werd steeds groter, aangezien zijn vader begon te lijden aan dementie. In 1943 lag de leiding in handen van de jonge Alfried. Na zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog werd Gustav Krupp beschuldigd van oorlogsmisdaden. In 1918 onder meer om zijn steun aan keizer Wilhelm II, - het kwam toen niet tot een proces; in 1945- 1946 moest hij terecht staan tijdens het Neurenberg tribunaal. Vanwege zijn zwakke gezondheid ontsprong hij echter opnieuw de dans.

Bronnen:

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Krupp"
Personal tools