/** * */

Henry Rawlinson

Sir Henry Rawlinson (1864-1925) werd geboren als zoon van een diplomaat. Nadat hij in dienst van het Britse leger was getreden nam hij deel aan de expeditie naar Myanmar (= Birma, 1886-87) die onder bevel stond van Lord Roberts, aan de veldtocht in de Soedan (1898) onder Lord Kitchener (van 1914 tot 1916 Brits minister van Oorlog) en aan de Tweede Boerenoorlog (1899-1901).

Toen de Wereldoorlog in augustus 1914 uitbrak kreeg Rawlinson het bevel over het 4de legerkorps dat Belgiƫ bijstond tijdens de Duitse belegering van Antwerpen. In 1916 werd hij benoemd tot luitenant-generaal van het 4de Britse leger, dat een belangrijke rol speelde in de Slag aan de Somme, juli - nov. 1916. Rawlinsons pleidooi voor een beperkt infanterieoffensief botste met de plannen van de Britse opperbevelhebber Haig voor een doorbraak, die uiteindelijk rampzalige gevolgen zouden hebben. Ondanks het fiasco aan de Somme wordt Rawlinson ook nu nog algemeen beschouwd als een bekwaam militair commandant.

Naast zijn rol als Brits vertegenwoordiger bij het gezamenlijke geallieerde opperbevel vanaf febr. 1918, boekte Rawlinson met het 4de leger een opmerkelijk succes toen in aug. 1918 een doorbraak door de Duitse linies tussen St. Quentin en Cambrai werd geforceerd.

Na de wapenstilstand werd Rawlinson in 1919 in de adelstand verheven. In datzelfde jaar werd hij naar Rusland gezonden als bevelhebber van de geallieerde strijdmacht die het communistische bewind moest omverwerpen. In 1920 werd hij gedetacheerd in Brits-Indiƫ als commandant van de Britse troepen aldaar, een functie die hij tot zijn dood in 1925 zou bekleden.

Vertaald van: http://www.firstworldwar.com/bio/rawlinson.htm

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Henry_Rawlinson"
Personal tools