/** * */

Henri Philippe Pétain

Henri Philippe Pétain (1856-1951) was een Franse maarschalk. Volgde de officieropleiding te Saint-Cyr. Ging WO I in als kolonel. Reeds in 1915 werd hij divisiegeneraal en voerde hij het bevel over de het 2de leger.

In 1916 verwierf hij grote roem bij de Slag bij Verdun. In april 1917 werd hij chef van de generale staf en kort daarop werd hij opperbevelhebber aan het noordelijk en noordoostelijk front. Op 12 november 1918 werd hij 'Maréchal de France'.

Tijdens het interbellum vervulde hij verschillende militaire en staatkundige functies.

Na de Franse nederlaag van mei-juni 1940 werd hij te Vichy tot 'Chef d'Etat' uitgeroepen door de Verenigde Nationale Vergadering. Hiervoor werd hij in 1945 door het 'Haute Cour de Justice' ter dood veroordeeld. Toenmalig president De Gaulle wijzigde het vonnis in levenslange opsluiting in een fort op het eiland Yeu waar hij op 23 juli 1951 op 95-jarige leeftijd overleed.

Personal tools