/** * */

Winterslag in Champagne

Aan het tot een loopgravenoorlog verstarde westfront begonnen de Britse en Franse troepen na verscheidene mislukte plaatselijke doorbraakpogingen in het voorjaar van 1915 een gezamenlijk groot offensief in Champagne. Daardoor moest hun bondgenoot Rusland ontlast worden, die door de Centrale Mogendheden na hun succesrijke Winterslag in Mazoerië door een groot offensief tot een afzonderlijke vrede gedwongen dreigde te worden. Na een trommelvuur dat weken aanhield begonnen 17 infanterie- en 3 cavaleriedivisies op 16 februari 1915 bij Reims een stormloop op de stellingen van de Duitsers, die getalsmatig verre in de minderheid waren. Ter ondersteuning probeerde het 1ste Engelse leger vanaf 10 maart 1915 het Duitse front bij Neuve Chapelle te doorbreken en naar Lille op te rukken. Door de overmacht van de aanvallers moesten de Duitse troepen zich in beide frontsectoren uit hun voorste verdedigingslinies terugtrekken. Daar de aanvallen echter op een relatief smalle strook van het front plaatsvonden, konden de Duitsers alle eenheden die maar gemist konden worden bij de bedreigde stellingen inzetten en een doorbraak verhinderen. Door de enorm hoge verliezen bij de aanval op het zeer uitgebreide en doelmatig aangelegde Duitse verdedigingssysteem van loopgraven en versterkingen, braken de geallieerden de slag eind maart 1915 af. Alleen de Fransen leden tijdens deze Winterslag in Champagne (16 februari – 20 maart 1915) al een verlies van ongeveer 240.000 doden, gewonden en gevangenen.

(Vertaling van: http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/kriegsverlauf/champagne/index.html)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Winterslag_in_Champagne"
Personal tools