/** * */

WO1Wiki:Gebruik van een categorie

Artikelen in deze WO1Wiki kunnen ondergebracht worden in categorieën. Het voordeel van een categorie is dat een bezoeker van de WO1Wiki in één overzicht alle verwante artikelen bij elkaar kan vinden. In de WO1 Wiki wordt ook gesproken van rubrieken.

Inhoud


Een artikel toekennen aan een Categorie

Om een pagina in een bepaalde categorie te plaatsen, plaatst u simpelweg de tekst [[Categorie:Naam]] ergens in de pagina. De gewoonte is om dit onderaan te doen. Mocht u uw pagina anders gealfabetiseerd willen hebben, dan kunt u een | gebruiken, bijvoorbeeld [[Categorie:Natuurkundige|Einstein]] voor Albert Einstein. Dan komt Albert Einstein onder de E te staan, i.p.v. onder de letter A (van Albert).

Plaats niet te veel categorieën op één pagina. De meeste pagina's zijn met één of twee categorieën wel goed ondergebracht. Heeft u er duidelijk meer nodig, beoordeel dan of er categorieën bij zijn waar ze maar zijdelings mee te maken hebben en haal deze weg. Of kijkt u of die categorieën wellicht subcategorieën van andere categorieën op de lijst zijn.

Wat zijn Subcategorieën?

Subcategorieën zijn categorieën die onderdeel zijn van een andere categorie. Op deze WO1Wiki hebben we bijvoorbeeld de (sub)categorie Bevelhebbers, die op zijn beurt weer lid is van de categorie Personen. Een artikel dat lid is van een subcategorie is dus automatisch lid van de bovenliggende categorie.

Categorieën gebruiken.

Om het overzicht te bewaren en het werken met categorieën zo effectief mogelijk te houden is het verstandig om een artikel lid te maken van één subcategorie binnen dezelfde familie. Een familie is hoofdcategorie en de daarbij behorende subcategorieën. Wel kan er voor gekozen worden om het artikel lid te maken van verschillende families. Doe dit echter met mate, om te voorkomen dat de lezer het overzicht kwijt raakt.

Een categorie aanmaken

Plaats in een willekeurige bewerkingspagina (bijv. die van uw eigen overlegpagina) de tekst [[Categorie:naam v.d. categorie]] en druk op de toets "Toon bewerking ter controle" onderaan (dus pagina NIET opslaan). De betreffende categorie verschijnt met rode letters onderaan de pagina.
Druk op deze categorie en de bewerkingspagina van de categorie verschijnt. Hier kunt u (hoeft niet) een tekst intypen wat de categorie precies inhoudt. Vervolgens slaat u de bewerkingspagina van de zojuist aangemaakte categorie op. Als de categorie zelf een subcategorie is, moet u onderaan de pagina nog de hoofdcategorie vermelden: [[Categorie:hoofdcategorie]] (dus bijv. "Ieper" als subcategorie van de hoofdcategorie "Veldslagen") alvorens u de pagina opslaat.
Maak niet te snel een categorie aan en overweeg of er niet reeds een geschikte rubriek is waar een artikel kan worden ondergebracht. Te veel rubrieken vertroebelen het overzicht.

Overzicht van de WO1Wiki (Sub)Categorieën

Een overzicht van bestaande categorieën is hier te vinden:

Lijst met Categorieën

Personal tools