/** * */

Slag bij Neuve-Chapelle

Situatiekaart (uit Meyer, Grosser Hausatlas, 1938)
Enlarge
Situatiekaart (uit Meyer, Grosser Hausatlas, 1938)
De Slag bij Neuve-Chapelle (10-13 maart 1915) was oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van een groter geallieerd offensief in de regio Artois.

Doch vertraging bij de komst van Britse troepen die de druk op Ieper moesten verlichten, omdat de strijd om Gallipoli voorrang kreeg, leidde tot de aanval op Neuve-Chapelle die geheel op zichzelf stond.

Het besluit om Neuve-Chapelle (ten noorden van La Bassée, ten westen van Lille in Noordwest-Frankrijk) aan te vallen was genomen door Sir John French, de opperbevelhebber van het Britse expeditieleger (BEF). Terwijl Neuve-Chapelle het eerste doel van de aanval was, wilde French ook het dorp Aubers veroveren een anderhalve kilometer oostwaarts om de Duitse verdediging van Lille onder druk te zetten. Om dit te bereiken wilde hij de kleine Duitse saillant bij Neuve-Chapelle afsnijden.

De aanval werd geleid door Haigs 1ste leger, waarvan vier divisies, elk 40.000 man groot, op 10 maart, om 7.30 uur in de ochtend, werden ingezet langs een 3 km breed front. De opmars van de infanterie werd voorafgegaan door een gericht 35 minuten durend artilleriebombardement uit 342 kanonnen over een frontbreedte van een kleine 2 km, deels op basis van luchtverkenning door 85 vliegtuigen van het Royal Flying Corps (RFC).

De historicus Martin Gilbert heeft berekend dat bij dit 35 minuten durende bombardement meer granaten werden afgevuurd dan tijdens de hele Boerenoorlog, wat wel aangeeft welke verandering de oorlogsvoering in een tijdsverloop van 15 jaar had ondergaan.

Door de zorgvuldig gecoördineerde aanvallen, dikwijls schouder aan schouder door de Britse en Indische infanterie uitgevoerd, verliep de opmars aanvankelijk voorspoedig, met een snelle doorbraak van een gedeelte van de Duitse stelling die slechts door één enkele divisie van het 6de Duitse leger van kroonprins Rupprecht werd verdedigd bij Neuve-Chapelle. Het had maar vier uur geduurd om het dorp in bezit te nemen.

Maar nadat dit resultaat was geboekt, kregen de troepen van Haig met logistieke problemen te maken.

Rupprecht zond reserves naar Neuve-Chapelle, die op 12 maart een tegenaanval ondernamen. Niettemin lukte het de Britten hun terreinwinst te behouden, een kilometer of twee die in oktober 1914 verloren waren gegaan, maar een verdere opmars naar Aubers, dat aan het artilleriebombardement was ontsnapt, en waar de frontlinie dus nog intact was, bleek onhaalbaar. Van de 1000 man die Aubers aanvielen overleefde er geen een. Bijgevolg werd de aanval op 13 maart afgebroken.

De geallieerde verliezen gedurende de slag bedroegen 11.200 (7.000 Britten en 4.200 Indiërs); de Duitse verliezen waren ruwweg evenhoog, maar daaronder waren 1.200 Duitse gevangenen.

French weet het gebrek aan succes deels aan het tekort aan munitie voor het begin van de opmars, en vond dat grotere voorraden moesten worden aangelegd voor de komende inleidende beschietingen. Maar door de duur van zo'n beschieting te verlengen verdween ook het verrassingselement, en kregen de Duitsers kostbare tijd om reserves aan te voeren naar het strijdtoneel.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/battles/neuvechapelle.htm).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Slag_bij_Neuve-Chapelle"
Personal tools