/** * */

Richard von Kühlmann

De delegatie van de Centrale Mogendheden te Brest-Litowsk met v. Kühlmann 5de van rechts.
Enlarge
De delegatie van de Centrale Mogendheden te Brest-Litowsk met v. Kühlmann 5de van rechts.
Richard von Kühlmann, * Konstantinopel (thans Istanbul), 3 mei 1873, † Ohlstadt bij Garmisch-Partenkirchen, 6 febr. 1948, Duits diplomaat en politicus. K., die geboren werd in de toenmalige Turkse hoofdstad waar zijn vader (Otto v. Kühlmann, 1834-1915) de functie van algemeen directeur van de Anatolische Spoorwegen bekleedde, was vanaf 1900, achtereenvolgens te St. Petersburg, Washington en Den Haag, in diplomatieke dienst en 1904/05 zaakgelastigde te Tanger. Van 1909-14 was hij verbonden aan de Duitse ambassade te Londen en belast met de totstandkoming van een Duits-Brits vergelijk, en in 1914 aan de ambassade te Konstantinopel; vervolgens in 1915 Duits gezant te Den Haag en in 1916 ambassadeur te Konstantinopel. K. werd op 7 aug. 1917 minister van Buitenlandse Zaken en sloot in die hoedanigheid de vredesverdragen van Brest-Litowsk en Boekarest af. Toen het tij in de Eerste Wereldoorlog ten ongunste van Duitsland keerde betoonde hij zich voorstander van een vrede op basis van overleg, maar geraakte hierover uiteindelijk in conflict met de 3de Duitse legerleiding toen hij zich in een rede voor het Duitse parlement op 24 juni 1918 uitsprak tegen een zuiver militaire oplossing, wat op 9 juli 1918 tot zijn aftreden leidde. In later jaren wijdde hij zich aan het beheer van zijn grondbezit en bekleedde functies bij het bank- en mijnwezen. Hij schreef o.m. "Gedanken über Deutschland" (1931) en "Erinnerungen" (1948).

voorganger: Arthur Zimmermann
opvolger: Paul von Hintze

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Richard_von_K%C3%BChlmann"
Personal tools