/** * */

Organisatie Duitse Leger

Inhoud


Algemeen

Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de organisatie van de Duitse legers in de periode van de Eerste Wereldoorlog rond 1916. De complexiteit van het onderwerp laat het niet toe om in kort bestek volledigheid te garanderen. De ontwikkeling van nieuwe wapens en technieken, de evolutie van de tactiek en het steeds nijpender tekort aan manschappen en materiaal zorgden voor een constante verandering in de organisatie van de Duitse legers. Dit was niet alleen een Duits probleem, ook de vijand had daarmee te kampen.

Het spreekt voor zich dat alle cijfers met betrekking tot afstand, aantal e.d. relatief en algemeen zijn. De natuurlijke aard van het terrein, de omstandigheden, de instelling van de betrokken legers en het verloop van de oorlog lieten meer uitzonderingen en improvisatie toe dan theoretisch te bevatten of te beschrijven is. Dit overzicht geef slechts een beeld van aantallen en afstanden op het terrein.

Dikwijls blijkt dat bezoekers van slagvelden zich geen rekenschap (kunnen) geven van de omvang en complexiteit van een veldslag. Termen zoals divisie, regiment en patrouille worden nogal losjes gehanteerd en de beeldvorming is meestal gebaseerd op filmproducties. Deze laten meestal enkele mannen zien die op enkele vierkante meters de oorlog winnen. Eén dag uit het leven van een regiment zou ons meer dan 3.000 verhalen opleveren. Eén dag strijd tussen twee divisies met een geschat verlies van 33,3 % zou ons ongeveer 26.500 verhalen, 3.600 ziekenhuisbedden en evenveel plaatsen in een krijgsgevangenkamp en 3.600 doodskisten en grafstenen bezorgen. Een bataljon dat een avond in de kroeg zit en gemiddeld 10 pinten bier drinkt zal 450 bakken van 24 flesjes nodig hebben. Een gewone maaltijd voor dat zelfde bataljon, berekend volgens de huidige hotelstandaard, vraagt ongeveer 175 kg geschilde aardappelen, evenveel kilo schoongemaakte en versneden groenten en 175 kg vlees, soep en dessert niet inbegrepen.


Het legerkorps en de diensttijd

De administratieve basis van de Duitse legers was het legerkorps, met Romeinse cijfers genummerd van I tot XXI (+ de Garde en drie Beierse districten). Ieder Korps bestond uit een militair kanton waar de nieuwe soldaten werden gerekruteerd, uitgerust en opgeleid. Apart hiervan was er ook een "Garde-depot".

78% (166 regimenten) werd gevormd door de grootste Duitse staat Pruisen (en de kleinere staatjes en stadsstaten zoals Baden, Oldenburg, Hamburg etc.), 7% (17 regimenten) waren uit Saksen, 11% (24 regimenten) uit Beieren, en ongeveer 4% (10 regimenten) afkomstig uit Württemberg.

Legerkorpsen
Militair District Hoofdplaats Divisies Korps
Brandenburg Berlin 1 & 2 Garde, Garde Kavallerie Garde
Ost-Preussen Königsberg 1-2 I.
Pommern Stettin 3-4 II.
Brandenburg Berlin 5-6 III.
Sachsen-Anhalt Magdeburg 7-8 IV.
Niederschlesien Posen 9-10 V.
Schlesien Breslau 11-12 VI.
Westfalen Münster 13-14 VII.
Rhein Provinz Coblenz 15-16 VIII.
Schleswig-Holstein Altona-Elbe 17-18 IX.
Hannover Hannover 19-20 X.
Thüringen & Hessen-Nassau Kassel 22-38 XI.
Ost-Sachsen Dresden 23-32 XII.
Württemberg Stuttgart 26-27 XIII.
Baden Karlsruhe 28-29 XIV.
Elsass Strassburg 30-39 XV.
West-Lothringen Metz 33-34 XVI.
West-Preussen Danzig 35-36 XVII.
Hessen Frankfurt am Main 21-25 XVIII.
West-Sachsen Leipzig 24-40 XIX.
Ost-Preussen Allenstein 37-41 XX.
Saar Saarbrücken 31-42 XXI.
Niederbayern München 1-2 BAY. I BAY.
Unterfranken Würzburg 3-4 BAY. II BAY.
Oberbayern Nürnberg 5-6 BAY. III BAY.


Het militaire leven begon bij het 17de levensjaar als de jongeren werden ingedeeld bij de "Landsturm". In de lente van het jaar waarop ze de leeftijd van 20 jaar bereikten werden ze ingeschreven voor de werkelijke dienst die in oktober van datzelfde jaar zou beginnen. Een dienst die bij de infanterie twee jaar zou duren, de cavalerie en rijdende artillerie eisten drie jaar dienstplicht. Hierna volgde vijf (of vier jaar) in de "reserve", met als enige verplichting twee maal per jaar vier weken militaire opleiding en dienst. Als deze stadia doorlopen waren werden de reservisten overgeheveld naar de "Landwehr", die in praktijk de rol van burgerwacht vervulde of in geval van mobilisatie een depot van versterkingen voor het staande leger. Had men de leeftijd van 37 jaar bereikt, dan viel de verplichting weg, uiteraard alleen in vredestijd. Wanneer men uiteindelijk 45 jaar was werd men ontslagen van alle militaire verplichtingen.

Een niet onbelangrijk punt, maar veelal vergeten feit, is dat de regimenten werden gevormd met manschappen die elkaar vaak al kenden vanaf hun schooltijd, waardoor er reeds een onderlinge band was gevormd.

Bronnen

  • De organisatie van de Duitse legers, circa 1916. De ontplooiing van een divisie & Inrichting van het terrein - Patrick De Wolf, 2002
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Organisatie_Duitse_Leger"
Personal tools