/** * */

Mortier de 220 mle 1880 De Bange

Mortier de 220 mle 1880 De Bange op het oefenterrein nabij Châlons, let op de hoeveelheid manschappen om het stuk met hefbomen terug in positie te brengen
Enlarge
Mortier de 220 mle 1880 De Bange op het oefenterrein nabij Châlons, let op de hoeveelheid manschappen om het stuk met hefbomen terug in positie te brengen
Mortier de 220 mle 1880 De Bange
Gebouwd door: TEKST
Bouwjaar: 1880, modificaties van originele geschut tot in 1917
Gewicht geschut: 4080kg
Totale lengte: TEKST
Lengte loop: 1.37 m
Gewicht granaat: 102 kg
Kaliber: 220 mm
Elevatiehoek: min 5° tot plus 60°
Traverse: {{{traverse}}}
Vuursnelheid: 1 schot elke 3 minuten
Mondingssnelheid: 300 m/s
Bereik: 7100 m
Gebruik: Belegeringsmortier, later bij het veldleger als zware mortier
Bijzonderheden: Twee verbeterde versies gebouwd door ombouw van originele mortiers


Inhoud

Genese

Dit stuk was het Franse antwoord op 210mm mortieren die de Duitsers tijdens de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) hadden ingezet bij de belegeringen van Straatsburg, Belfort en Parijs.

Beschrijving

Het was een simpel stuk. De loop werd vast in het affuit gelegd. Het affuit stond op een houten platform, en bij het vuren gleed de metalen affuit achteruit op het platform. De frictie tussen deze twee ving dan de terugslag op. Door veel mankracht werd het stuk dan terug in positie gesleept en opnieuw gericht, herladen en was dan klaar om opnieuw te vuren. Er werden 330 stuks gebouwd, een aanzienlijk aantal voor een voor zijn tijd zulk zwaar stuk. Het werd getransporteerd in één stuk op vier houten wielen gezet, achter tien paarden.


220mm mle 1880 de Bange in vuurstelling
Enlarge
220mm mle 1880 de Bange in vuurstelling

gebruik

Het werd tijdens de eerste wereldoorlog vooral in originele vorm gebruikt doch er werden twee verbeterde varianten ontwikkeld , door ombouw van bestaande stukken.

varianten

1.Mortier de 220 Modèle 1901 à chassis et plate-forme Métallique, of Mortier de 220 ACS

In deze modificatie werd het stuk in een nieuw affuit gelegd dat eigenlijk een kleinere uitvoering was van dat van het affuit van het Mortier de 270 mle 1885 De Bange. Het nieuwe affuit bestond uit een bovenaffuit (dat erg leek op het originele affuit doch wat kleiner was )waarin de mortier vast werd ingelegd. Dit ruste op een onderaffuit, dat naar achter opliep. En waarmee het verbonden was met een primitieve hydraulische rem. Na afvuren liep het stuk de helling op wat gedeeltelijk de terugslag opving, het andere gedeelte werd opgevangen door de hydraulische rem. Door de helling van het onderaffuit gleed het stuk dan terug in batterijpositie (de hydraulische rem diende enkel om de terugslag op te vangen en niet om het terug naar voor te treken. Dit deed de vuursnelheid oplopen tot 1 schot per 2 minuten (eigenlijk maar een geringe verbetering van de originele kazens van 1 schot per 3 minuten.), doch het affuit woog nu 8500kg i.p.v. 4080kg. Voor transport werd het in drie delen opgedeeld die ieder achter 8 paarden of tractoren werden getrokken. Gezien de verdubbeling van het gewicht, het bouwen van een volledig nieuw affuit nodig voor de creatie ervan en de slechts geringe toename in vuursnelheid, kan men deze modificatie moeilijk succesvol nomen.

2.Mortier de 220 Modèle 1880 sur affût de circonstance Schneider

Dit was een poging de mortier mobieler te maken. hiervoor werd het op een vlakke wagen gezet met 6 stalen wielen. Om te vuren werden de wielen opgekrikt en rustte de mortier met affuit op de vlakke wagen die ineens dienst deed als afvuurplatform. Voor de rest bleven de karakteristieken van de vorige variant behouden. De bestaande affuit kom op dit platform draaien en zo werd een traverse van 24° bereikt. De prijs was echter dat dit alles zeer zwaar was en niet kon opgedeeld worden in stukken zodat het gewicht van 12000kg alleen door zware tractors kon getrokken worden.

Na de oorlog

In het begin van de tweede wereldoorlog waren er geen stukken meer in reserve, ze waren reeds allemaal in verschroot aangezien ze vervangen waren door het excellente Matériel de 220mm court modèle 1916

(tekst vooral gebaseerd op P. Touzin et F. Vauvillier,Les canons de la Victoire 1914-1918 - Tome I - L'Artillerie de campagne - Histoire et Collection, 2006, p38-40)

Personal tools