/** * */

La Médaille de la Reconnaissance Française

Deze medaille is ingesteld op 31 juli 1917. Hij werd toegekend aan burgers die zonder enig gewin zich in hadden gezet voor gewonden, invaliden, wezen, families/ gezinnen van gesneuvelden of gezinnen die vanwege oorlogshandelingen dakloos waren geworden. De medaille kwam in drie klassen. 1ste klasse- verguld zilver, 2de klasse- zilver en de 3de klasse- brons

Na de tweede wereldoorlog werd een variant op deze medaille ingesteld en werd toegekend onder de zelfde voorwaarden. sinds 14 februari 1959 wordt deze medaille niet meer uitgereikt.Overzicht Franse Medailles

Personal tools