/** * */

Kuno von Steuben

Kuno von Steuben, Pruisisch generaal der infanterie, * Eisenach, 9 apr. 1855, † Berlijn-Friedenau, 15 jan. 1935, werd in 1901 afdelingschef bij de grote generale staf, in 1902 chef van de generale staf van het 8ste legerkorps, keerde in 1904 terug bij de grote generale staf, werd in 1908 opperkwartiermeester, in 1911 luitenant-generaal en commandant van de 36ste divisie, en in 1913 directeur van de militaire akademie. In de Wereldoorlog leidde hij als generaal der infanterie het 18de reservekorps binnen het 4de leger tijdens de opmars in Frankrijk bij Neufchâteau, aan de Maas en bij de Slag aan de Marne, voorts in de aansluitende stellingenoorlog in Champagne en in de Argonne en van febr. tot sept. 1916 voor Verdun. In juni 1917 werd hij benoemd tot opperbevelhebber van het 11de leger in Macedonië, dat hij leidde tijdens de terugtocht door Macedonië en Servië. Na terugkeer van het front werd S. in dec. 1918 benoemd tot commanderend generaal van het 4de legerkorps en eind jan. 1919 eervol ontslagen.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Kuno_von_Steuben"
Personal tools