/** * */

Karl von Einem

Karl von Einem, genoemd Von Rothmaler, Pruisisch generaal en minister van Oorlog, * Herzberg am Harz, 1 jan. 1853, † Mülheim (Roergebied), 7 apr. 1934, was sinds aug. 1870 in het leger, vanaf 1881 meermaals bij de generale staf, was van 1895-1898 chef van de generale staf van het 7de legerkorps; werd daarna afdelingschef en bij het ministerie van Oorlog in 1900 directeur van het algemene oorlogsdepartement. In 1900 werd E. militair organisator van de expeditie naar China (die ten doel had in internationaal verband de zgn. Boxeropstand neer te slaan), coördineerde de evaluatie van de betrokken acties en was van 1903-09 minister van Oorlog in Pruisen. Sedert 1909 was hij commandant van het 7de legerkorps, dat hij onder Kluck in 1914 met succes door België leidde, in sept. 1914 (tot aan het einde van de oorlog) opperbevelhebber van het 3de leger, wist in de Winterslag in Champagne (febr. 1915) stand te houden tegen een zesvoudige overmacht en sloeg in 1917/18 alle Franse doorbraakpogingen af. In 1915 kolonelgeneraal. Hij schreef: "Erinnerungen eines Soldaten 1853-1933" (1934).
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Karl_von_Einem"
Personal tools