/** * */

Karl Truppenkreuz

Het Karl-Truppenkreuz, werd op 13 december 1916 door keizer Karel van Oostenrijk, apostolisch koning van Hongarije, ingesteld. Het is een militaire onderscheiding welke verworven kon worden door alle rangen binnen het Oostenrijks-Hongaarse leger.

De volgende criteria werden gesteld om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding: 1 Men diende tenminste een periode van 12 weken dienst te hebben gedaan in het Oostenrijks-Hongaars leger 2 Men diende werkelijke frontdienst te hebben gedaan

Het kruis is door tekorten aan materialen uit zink geslagen. Tussen de armen van het kruis is een lauwerkrans geplaatst en op de bovenste arm staat GRATI en op de andere armen staat PRINCEPS ET PATRIA, CAROLVS IMP.ET REX. welke vertaald wordt als "In dankbaarheid, vorst en vaderland, Karel keizer en koning".

Op de keerzijde staan de Oostenrijkse keizerskroon en de Hongaarse Stefanskroon met daaronder de letter C wat staat voor Carolus (Latijns voor Karl). Onder deze C staan de Latijnse woorden VITAM ET SANGVINEM (leven en bloed) terwijl de onderste arm het jaartal MDCCCCXVI (1916) draagt.

De onderscheiding werd gedragen aan een helderrood lint met afwisselend rood-witte strepen naar de rand. Er werden ongeveer 651.000 exemplaren uitgereikt, wat het een van de meest voorkomende onderscheidingen maakt.


Literatuur Johann Stolzer und Christian Steeb: Österreichs Orden vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz 1996 ISBN: 3-201-01649-7


Oostenrijkse en Hongaarse Medailles

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Karl_Truppenkreuz"
Personal tools