/** * */

Jusqu' à l'Yser

STUB: Dit artikel is een begin. Mogelijk wordt er nog aan gewerkt. Maar u mag er zelf ook relevante informatie aan toevoegen.

Enlarge
Enlarge

‘Jusqu’à l’Yser’ wordt beschouwd als de beste Belgische literaire getuigenis over de Eerste Wereldoorlog. In dit boek beschrijft Max Deauville - pseudoniem voor de Brusselse Franstalige dokter Maurice Duwez – het wedervaren van de gewone piotten vanaf de eerste dagen van het uitbreken van de oorlog tot halverwege 1915, wanneer hij gewond geraakt. Hij beschrijft op een objectieve en afstandelijke manier - maar ook met een zeker cynisme - de uitzichtloosheid, de verveling, de verschrikking en het lijden.

‘Jusqu’à l’Yser’ werd reeds in 1917 in Frankrijk uitgebracht, maar is pas sinds 2011 voor het eerst in een Nederlandse vertaling (Tot aan de IJzer) beschikbaar.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Jusqu%27_%C3%A0_l%27Yser"
Personal tools