/** * */

Japan

STUB: Dit artikel is een begin. Mogelijk wordt er nog aan gewerkt. Maar u mag er zelf ook relevante informatie aan toevoegen.

Naast de talrijke landen die een min of meer belangrijke rol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt Japan nogal eens vergeten of komt weinig aan bod. De nadruk ligt in het algemeen op de (grotere) rol die Jaoan speelde in de Tweede Wereldoorlog. Toch was Japan ook in de Eerste Wereldoorlog een speler van meer dan ondergeschikt belang, vooral in het gebied van de Grote Oceaan.
Japan bevond zich in het tweede jaar van de Taishōperiode onder de regering van keizer Yoshihito toen de oorlog uitbrak. De Japanse overheid kreeg toen van de Britse overheid de vraag of Japan in staat was de Duitse Kaiserliche Marine in en rond de Chinese wateren te verslaan. Hiermee ging Japan in akkoord en stuurde op 14 augustus 1914 een ultimatum naar Duitsland. Omdat het ultimatum niet werd beantwoord verklaarde Japan op 23 augustus 1914 de oorlog aan Duitsland. Drie dagen later verklaarde bondgenoot van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, de oorlog aan Japan.
Duitsland bezette toentertijd heel wat gebieden in Azië. Op 2 september 1914 werd de eerste Duitse bezette gebied aangevallen. Tsingtao. Hiermee brak het Asia and Pacific Theatre uit dat zou duren tot 1917.
In oktober veroverde de Japanse marine verscheidene eilanden van Duitse koloniën in de Stille Oceaan: de Marianen, Carolinen en Marshall eilanden werdenzonder noemenswaardige tegenstand bezet. Het Beleg van Tsingtao werd afgesloten met de overgave van de Duitse koloniale troepen op 7 november 1914.
Maar Japan was daarmee geen geallieerde mogendheid; ook de Britten waren een soort vijand voor de Japanse marine. In febrarui 1915 steunde de Japanse marine de muiterij van de Indiase troepen tegen de Britse regering.
Op 3 juli 1916 ondertekenden Japan en Rusland een verdrag waarbij geen van beiden een aparte vrede met Duitsland mocht sluiten, want tijdens de jaren 1915-1916 trachtte de Duitse overheid meermalen een aparte vredesovereenkomst te tekenen met Japan, wat voortdurend door Japan werd geweigerd.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Japan"
Personal tools