/** * */

Isonzo

De Isonzo is een rivier welke in het huidige Slovenië stroomt en die op sommige plaatsen de grens vormt tussen Slovenië en Italië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was deze rivier het strijdtoneel van gevechten tussen de legers van Italië en Oostenrijk-Hongarije. Er zijn in totaal twaalf slagen aan de Isonzo geweest. De ene nog heftiger en langduriger dan de andere.


Overzicht Slagen Isonzo
Slag van tot
1ste 23 juni 1915 7 juli 1915
2de 17 juli 1915 10 augustus 1915
3de 18 oktober 1915 4 november 1915
4de 10 november 1915 14 december 1915
5de 11 maart 1916 16 maart 1916
6de 4 augustus 1916 15 augustus 1916
7de 14 september 1916 18 september 1916
8ste 9 oktober 1916 12 oktober 1916
9de 31 oktober 1916 4 november 1916
10de 12 mei 1917 5 juni 1917
11de 17 augustus 1917 12 september 1917
12de 24 oktober 1917 7 november 1917

Ondanks dat zij samen met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije een bondgenootschap vormden, was Italië aan het begin van de Grote Oorlog nog neutraal. Ze keken even de kat uit de boom om later de juiste partij te kunnen kiezen en voordelen te halen. Uiteindelijk viel de keus op de Entente. Engeland, Frankrijk en Rusland beloofden Italië een flinke oorlogsbuit (o.a. de provincie Trentino en de haven van Triëst) wanneer het land voor de Entente zou kiezen.

Eind mei 1915 verklaarde Italië de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije.

De eerste elf slagen waren het initiatief van het Italiaanse leger. Tijdens de laatste veldslag werd het intiatief genomen door het Oostenrijkse leger. Dat leger steunde echter flink op Duitse hulp.

De elfde slag werd de bloedigste. Italië telde 40.000 gesneuvelden en 108.000 gewonden. Aan Oostenrijks-Hongaarse zijde sneuvelden 10.000 manschappen, 45.000 werden gewond, 20.000 werden ziek en 30.000 waren vermist.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Isonzo"
Personal tools