/** * */

Hunter Liggett

Hunter Liggett was een Amerikaanse generaal uit de Eerste Wereldoorlog. Hij werd geboren in Reading, Pennsylvania op 21 maart 1857. In 1879 sloot hij zijn studie aan de krijgsschool van West Point succesvol af en werd benoemd tot 2de luitenant bij het 5de infanterieregiment. In die hoedanigheid diende hij in Montana, Dakota, Texas en Florida. In juni 1884 werd hij bevorderd tot 1ste luitenant.

Op 19 oktober 1894 werd Liggett gedetacheerd in Fort McPherson, waar het hoofdkwartier van zijn regiment werd gevestigd. Daar vervulde hij de functie van adjudant tot hij op 25 april 1896 het commando kreeg over compagnie D van het regiment. In juni 1897 volgde zijn promotie tot kapitein en verliet hij zijn standplaats toen het gehele regiment werd opgeroepen in verband met de Spaans-Amerikaanse Oorlog. In juni 1898 werd Liggett majoor en adjudant-generaal van de vrijwilligers voor dienst op Cuba, en het jaar daarop werd hij uitgezonden naar de Philippijnen met het 31ste regiment vrijwilligers.

In juni 1901 werd hij uitgeschreven bij de vrijwilligers en in mei 1902 bevorderd tot majoor bij het reguliere leger en tot luitenant-kolonel in juni 1909. In 1910 promoveerde hij aan de militaire academie en werd daar niet veel later voorzitter van de bestuursraad. Het jaar daarna kreeg hij het bevel over de 4de brigade van de 2de divisie in Texas City.

In 1916 keerde Liggett naar de Philippijnen terug als commandant van de voorlopige infanteriebrigade en van Fort William McKinley. Hij was bevelhebber van het garnizoen op de Philippijnen van april 1916 tot april 1917 toen hij benoemd werd tot commandant van de Amerikaanse troepen in de westelijke regio in San Francisco.

In augustus 1917 kreeg hij het commando over de 41ste divisie in Camp Fremont (Calif.) en werd met deze eenheid overgeplaatst naar Frankrijk.

Toen generaal Pershing in januari 1918 bevel gaf tot de vorming van het eerste Amerikaanse legerkorps, werd Liggett daarvan de commandant. Het korps nam deel aan de gevechten bij Cantigny en Bois de Belleau, evenals aan de defensieve en offensieve operaties rond de Tweede Slag aan de Marne in juli en augustus.

In oktober 1918 droeg generaal Pershing het commando over het 1ste Amerikaanse leger met zijn 1.000.000 soldaten over aan luitenant-generaal Liggett. Deze bleef bevelhebber van het 1ste leger tot dit in april 1919 werd ontbonden en hij commandant van het 3de Amerikaanse leger werd dat een deel van Duitsland bezette.

Het spreekt welhaast vanzelf dat Liggett menigmaal gedecoreerd werd. Zo ontving hij de "Distinguished Service Medal" voor zijn buitengewone verdiensten als commandant van het 1ste leger van het Amerikaanse expeditieleger (AEF). Hij verbeterde onder moeilijke omstandigheden de organisatie van de Amerikaanse troepen in de beginperiode, was actief betrokken bij de strijd om de saillant van de Marne en van Saint-Mihiel, en nam deel aan de gevechten in de bossen van de Argonne. Hij voerde bevel over het 1ste Amerikaanse leger toen de Duitse weerstand ten westen van de Maas werd gebroken.

Na zijn terugkeer in de Verenigde Staten werd hij commandant van het IXde korps, waarvan het hoofdkwartier in San Francisco was gevestigd. Liggett trad in maart 1921 uit dienst en kreeg in juni 1930 bij besluit van het Amerikaanse parlement opnieuw het recht zich luitenant-generaal te mogen noemen: de rang die hij bezat bij zijn uitdiensttreding. Hij stierf in San Francisco op 30 december 1935.

Bron: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Liggett

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Hunter_Liggett"
Personal tools