/** * */

Hill 60

Duitsers met een dik verbandgaas dat voor de mond werd gebonden als gasmasker.
Enlarge
Duitsers met een dik verbandgaas dat voor de mond werd gebonden als gasmasker.

Hill 60 is een kunstmatige heuvel van 60 meter hoogte, gelegen langs de spoorlijn aan de Zwarteleenstraat in Zillebeke. Deze is ontstaan door de uitgegraven aarde van de spoorlijn (Ieper-Kortrijk), die in 1850 werd aangelegd.. Aan de andere kant van de spoorlijn bevindt zich de Caterpillar, een mijnkrater ontstaan tijdens de Mijnenslag, dewelke net zoals de Pool of Peace is deze tot een vijver/poel verworden.

Britten in een galerij
Enlarge
Britten in een galerij
Gedenksteen voor de Queen Victoria's Rifles op de Hill 60
Enlarge
Gedenksteen voor de Queen Victoria's Rifles op de Hill 60
Australian Memorial op de Hill
Enlarge
Australian Memorial op de Hill

Deze heuvel was tijdens de Eerste Wereldoorlog fel omstreden.

Inhoud

Eerste Wereldoorlog

De Duitse overwinning

Op 10 december 1914 eindigde de Eerste Slag om Ieper. Toch waren er nog lokale gevechten om "betere posities" waaronder genoemde heuvel. De Duitsers slaagden erin de heuvel op de Fransen te veroveren waardoor zij een prima uitkijkpost over het front richting Ieper kregen. De Fransen werden in februari 1915 afgelost door de Britten en de heuvel kreeg de codenaam "Hill 60". Op 12 maart wilden de Duitsers een chloorgasaanval openen vanaf Hill 60, maar omdat de wind uit de verkeerde richting woei ging de aanval niet door (50 dagen later vond de aanval alsnog plaats, zie verder).

Eerste mijnaanval op de heuvel

De Britten groeven 6 mijngangen naar de heuvel en brachten op 17 april 1915 vijf ervan tot ontploffing. Tonnen aarde en klei vlogen in de lucht, wapens en manschappen werden er onder bedolven en de Britten wisten de heuvel te veroveren.

Duitse gasaanval

Op 1 mei 1915 was de windrichting eindelijk gunstig en lieten de Duitsers chloorgas op de Britten los, bij een zuid-zuidoostenwind. Deze aanval was echter geen groot succes. Gezien chloorgas zich van nature uit langzaam verspreidt, kwam een deel van het gas kwam in de Duitse linies terecht en bleef het ook te dicht boven de grond hangen waardoor de Duitsers er nog meer last van hadden dan hun opponenten.

Herovering door de Duitsers

Op 5 mei 1915 lieten de Duitsers driemaal gas naar de Britten toedrijven en slaagden erin om de heuvel te heroveren. De Britten werden volledig uit Zwarteleen (een gehucht bij Hill 60) verdreven. Op 7 mei 1915 probeerden de Britten tevergeefs de heuvel te heroveren. De Duitsers hielden "Höhe 60" uiteindelijk 13 maanden bezet.

Britse strategische plannen

De Britten hadden in augustus 1915 een strategisch plan. Ze wilden vóór de eerste linies ondergrondse luisterposten installeren om eventuele ondergrondse activiteiten van de Duitsers te lokaliseren. De Duitsers deden de Britten na: galerijen graven en volproppen met (tegen)mijnen. Vanachter de luisterposten, en dieper dan deze, groeven de Britten de 500 meter lange zgn. Berlin Tunnel om zo die van de Duitsers af te snijden. De Britten groeven diep (tot 30 meter) onder de Duitse posities door om deze zo op te blazen. Er ontwikkelde zich een ondergrondse strijd. De Britten slaagden erin om dieper in de klei (blue bastard clay) door te dringen, mede omdat zij vanuit lager gelegen terrein konden beginnen met graven. De laatste 100 meter werd gesplitst: een gang onder Hill 60 (27 meter diep) en een gang onder de spoorlijn tot The Caterpillar (30 meter diep), een uitloper aan de andere kant van de spoorlijn.

Duitse bunker op de achterkant van Hill 60. Vermoedelijk gebouwd na de mijnenslag, vermits de frontlinie er niet ver vandaan lag. Er liggen overigens nog restanten van andere bunkers bij de bunker.
Enlarge
Duitse bunker op de achterkant van Hill 60. Vermoedelijk gebouwd na de mijnenslag, vermits de frontlinie er niet ver vandaan lag. Er liggen overigens nog restanten van andere bunkers bij de bunker.

Tweede mijnaanval op de heuvel

Op 7 juni 1917 brachten de Britten 22 mijnen tot ontploffing gebracht in de zogenaamde Mesenboog. 19 daarvan explodeerden daadwerkelijk en zo begon de Slag om Mesen. Onder Hill 60 explodeerde 24.267 kilo springstof en onder "The Caterpillar" 31.752 kg, en liet de heuvel beven. Er wordt wel eens gezegd dat de explosies tot in Londen waren te horen. Na de explosies schoof het front 1.500 meter zuidwestwaarts.

Het einde in zicht

Het Duitse Lenteoffensief begon op 9 april 1918, net over de Franse grens. Op 11 april overschreden de Duitsers de Belgisch-Franse grens. Hill 60 kwam weer in de frontlinie te liggen en de Britten werden teruggedreven tot Shrapnel Corner waardoor Zillebekevijver ook in de frontlinie kwam. Na maanden van vechten lukte het de Britten om de heuvel te heroveren. Op 28 september 1918 wandelden de Geallieerden over de heuvel richting Duitsland. Dezelfde dag bereikten ze de ruïnes van Zandvoorde. Eind oktober 1918 was de oorlog rond Ieper voorbij, de Duitsers waren verdreven uit de omgeving. Maar 22 jaar later, in de Tweede Wereldoorlog, werd Ieper uiteindelijk toch vier jaar door Duitsland bezet.

Hill 60 nog in dezelfde staat
Enlarge
Hill 60 nog in dezelfde staat

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Hill 60 reeds een herdenkingplaats geworden en was Ieper net zoals alle andere Belgische steden en dorpjes door de Duitsers (nu onder leiding van Eerste Wereldoorlogveteraan Adolf Hitler) bezet. Bij Ieper waren alleen wat lokale gevechten. Op 6 augustus 1944 bevrijdde de Poolse 1ste Pantserdivisie Ieper met Amerikaanse Shermans. Maar tijdens WO 2 gebeurde op de spoorlijn Ieper-Kortrijk bij Hill 60 iets afschuwelijks. De Duitse manschappen waren gelegerd in Ieper en Poperinge. Per trein uit Kortrijk richting Poperinge werden gevangenen en materialen getransporteerd. De trein viel bij Hill 60, op de grens Zillebeke-Hollebeke, stil en moest wachten op een tweede locomotief die extra trekkracht kon leveren. Twee Franse gevangenen, vervoerd in één van de wagons, werden doodgeschoten door de Duitsers. Omwonenden hoorden een paar schoten en 200 meter verderop lagen twee levenloze lichamen. Het ging om Pierre Marchant en Lucien Olivier die later tot het Franse verzet bleken te behoren. Beide Fransen waren in hun woonplaats La Madeleine bij het station opgepakt toen er een trein met SS'ers het station binnenreed. Verdacht van het willen plegen van een aanslag werden ze omsingeld en gevangen genomen en per trein naar Ieper vervoerd. Zijn zij uit de trein gesleurd en geëxecuteerd of wilden ze ontsnappen toen de trein stond te wachten en neergeschoten? Wat die dag gebeurde zal wellicht altijd een raadsel blijven. De twee Fransen werden voorlopig begraven in het dorp Zillebeke, later werden ze in hun woonplaats herbegraven. In 1969 werd op voorstel van Imosphinx Academy Belgium een gedenksteen onthuld die aan dit gebeuren bij site Hill 60 herinnert.

Caterpillar
Enlarge
Caterpillar
Monument voor Pierre Marchant en Lucien Ollivier
Enlarge
Monument voor Pierre Marchant en Lucien Ollivier

Tenslotte

Hill 60 is na de Eerste Wereldoorlog in dezelfde staat gebleven. De heuvel zit vol met mijnkraters en is een toeristische trekpleister geworden. Zelfs de bunkers die half zijn weggezakt en vernietigd zijn nog te bekijken. Naast de site staat een herdenkingsmonument met een overzicht van de opeenvolgende troepenbewegingen en op de site een gedenksteen voor de Queen Victoria's Rifles die hier sneuvelden tijdens beide Wereldoorlogen. De Caterpillar (krater nr. 2) is ontstaan tijdens de Mijnenslag. De krater is na jaren, net zoals de Pool of Peace, een poel geworden en ligt in het nabijgelegen Provinciedomein, De Palingbeek. Hij heeft een diameter van 79,2 meter en een diepte van 15,5 meter en is daarbij de grootste krater van de Westhoek. Aan de andere kant van de spoorlijn bevindt zich een foto van de omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Mijnenslag 1917

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Hill_60"
Personal tools