/** * */

Herbert Plumer

Herbert Charles Onslow Plumer (1857-1932) was een Engelse generaal die werd geboren in Torquay. Na de kostschool in Eton trad hij in 1876 in dienst van het leger in de rang van 2de luitenant van het 65ste regiment infanterie.

Met zijn korte, gedrongen gestalte, blozend gelaat en witte snor had Plumer veel weg van een komische figuur, maar in werkelijkheid was hij een van de meest succesvolle generaals uit de Eerste Wereldoorlog.

Plumer was populair bij zijn mannen (behalve bij Haig, die een hekel aan Plumer had en meermalen overwoog hem te ontslaan), ging nauwgezet hoewel wat omzichtig te werk bij de voorbereiding van militaire operaties en liet zich niet opjagen. Nadat hij in mei 1915 het bevel over het 2de leger had gekregen, diende Plumer twee jaar bij Ieper, met als hoogtepunt het Britse offensief bij de heuvelrug van Mesen op 7 juni 1917.

De aanval bij Mesen was zeer zorgvuldig voorbereid en bereikte – in tegenstelling tot eerdere operaties - het beoogde doel snel en tegen een fractie van de gebruikelijke kosten. De aanval was een groot succes en begon in de ochtend met het exploderen van 19 (van 21 geplaatste) mijnen waarvan gezegd werd dat het zo'n kabaal veroorzaakte, dat de Britse premier Lloyd George het in zijn ambtswoning in Londen had kunnen horen.

"Heren, misschien dat we morgen geen geschiedenis schrijven, maar we zullen wel de aardrijkskunde veranderen," aldus Plumer tot zijn staf voor de slag bij Mesen in 1917, doelend op de mijnen die het landschap zouden omwoelen.

Na het succes bij Mesen kreeg Plumer opdracht om de rampzalig verlopen operatie bij Passchendaele, waaraan Gough zich vertild had, tot een goed einde te brengen. Onder uiterst moeilijke omstandigheden slaagde Plumer daarin, hoewel hij hier, gezien het grote aantal verliezen, minder voorzichtig en terughoudend te werk ging dan men van hem gewend was.

Nadat hij in november 1917 van het Italiaanse front was teruggekeerd (waar hij doende was geweest het front na het Italiaanse fiasco bij Caporetto te stabiliseren), trachtte hij met het 2de Britse leger het hoofd te bieden aan het grote Duitse voorjaarsoffensief van 1918.

Na de wapenstilstand werd Plumer in 1919 bevorderd tot veldmaarschalk en in de adelstand verheven. Tot april 1919 had hij het commando over de bezettingstroepen in het Rijnland. Daarna werd hij benoemd tot militair gouverneur van Malta, een functie die hij tot mei 1924 vervulde. Ook was hij Hoge Commissaris in Palestina, voorzitter van de cricketclub van Lords en had zitting in de senaat. In 1927 onthulde hij de Menenpoort te Ieper.

Herbert Plumer stierf op 16 juli 1932 en werd begraven in de Westminster Abbey.

(Vertaald van: http://www.firstworldwar.com/bio/plumer.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Herbert_Plumer"
Personal tools