/** * */

Hans Ludwig Raimund von Koester

Hans von Koester (1844-1928)
Enlarge
Hans von Koester (1844-1928)

Hans Ludwig Raimund von Koester (1900 geadeld), Duits grootadmiraal, * Schwerin, 29 april 1844, † Kiel, 21 febr. 1928.

Koester, afkomstig uit een artistiek milieu - vader was de auteur Hans Koester (1818 -1900), moeder de operazangeres Luise Schlegel (1823-1905) – begon zijn carrière bij de toenmalige Pruisische marine als jonge adelborst en bracht tot aan zijn bevordering tot korvetkapitein (1875) zijn actieve dienst meestal aan boord door. In de jaren 1878-80 maakte hij als 1ste officier op de Prinz Adalbert, op welk schip ook Prins Heinrich van Pruisen ingescheept was, een wereldreis, was vervolgens commandant op diverse schepen en van 1884-87 stafchef van de admiraliteit. Na wederom een periode van activiteit buitengaats was Koester van 1889-93 afdelingsdirecteur op het ministerie van Marine. In 1889 werd hij tot schout-bij-nacht benoemd, was commandant van diverse eskaders, en werd in 1896 bevelhebber van het steunpunt van de marine in Kiel. Nadat hij in 1897 tot admiraal was bevorderd, werd hij in 1899 inspecteur-generaal van de marine (tot 1908) en spoedig daarna bevelhebber van de oefenvloot. In 1902 werd hij onderscheiden met de Orde van de Zwarte Adelaar. Toen in 1903 een sterke slagvloot (de latere Hochseeflotte) deel ging uitmaken van de nieuwe marineorganisatie, was Koester daarvan de eerste opperbevelhebber (tot 1906). Sedert 1905 was hij grootadmiraal (de eerste bij de Duitse marine met deze rang). In dat jaar ook werd hij voor het leven benoemd tot lid van de Pruisische Senaat en in 1908 werd hij gekozen tot voorzitter van de Duitse Vlootvereniging, een andere eervolle functie die hij tot 1919 bekleedde. Koester wordt beschouwd als degene die de basis heeft gelegd voor een gedegen tactisch-theoretische vorming van het vlootkader.

Personal tools