/** * */

Good Hope

HMS Good Hope
Enlarge
HMS Good Hope
HMS Good Hope (pantserkruiser)
Land: Groot-Brittannië
Klasse: Drakeklasse (4 schepen: Drake, Good Hope†, King Alfred, Leviathan)
Waterverplaatsing (toegelaten tonnen): 14.300
Afmetingen (lengte / breedte / diepgang): 152,4 m / 21,7 m / 7,9 m
Bewapening (kanons / torpedobuizen): 2 x 23,4 cm 16 x 15,2 cm / 2 x 45 cm
Pantser (gordel / dek / hoofdgeschutstorens): 15,2 cm / 2,5-6,3 cm / 30,5 cm
Voortstuwingsinstallatie (ketels / machines): Belleville (38) /verticaal triple-expansie, 2 schroefassen
Totale APK: 31.600 (IPK)
Brandstofvoorraad: kolen, 2.500 t
Prestaties (snelheid / actieradius): 23,8 knopen / 7.000 zeemijl bij 14 knopen
Bemanning: 900
Gebouwd door: Fairfield, Govan
Opdracht verstrekt: 1898
Kiel gelegd:
Tewaterlating: 1901
In dienst gesteld: 1903
Einde: gezonken in Slag bij Coronel, 1 nov. 1914


De pantserkruiser Good Hope werd in 1906 vlaggenschip van het 1ste kruisereskader van de Royal Navy, en in 1908 van het 2de kruisereskader op het steunpunt Zuid-Afrika. Het schip was in 1913 in reserve, maar kwam aan de vooravond van de Wereldoorlog in juli 1914 weer in actieve dienst en werd ingedeeld bij het 6de kruisereskader van de nieuwe Grand Fleet; ze werd echter al spoedig toegevoegd aan de strijdmacht van admiraal Cradock om jacht te maken op het kruisereskader van de Duitse admiraal v. Spee. Ze was het vlaggenschip van Cradock en het enige schip met twee kanons die het kaliber van de Duitse pantserkruisers Gneisenau en Scharnhorst overtroffen. Evengoed ging ze kansloos ten onder in de Slag bij Coronel waarbij alle ca. 900 opvarenden, onder wie Cradock, om het leven kwamen.

Good Hope kreeg tijdens die slag direct al enkele zware treffers in het dunne pantser van het voorschip, gezien de zwarte rookwolken van de explosies. Een treffer raakte de bovenste brug, een andere de mast 10 m boven het dek, en nog een de achterkant van de voormars. Ook midscheeps werd Good Hope meermaals getroffen.

Om 7.20 uur des avonds raakte een pantserdoorborende granaat het dek tussen de tweede en derde schoorsteen van Good Hope en ging vermoedelijk dwars door het schip heen, waarop plotseling een machtige, masthoge vuurzuil van 20 tot 30 m breed omhoogschoot, een grote massa brokstukken alle kanten opslingerend. Van een explosie van de ketels was evenwel geen sprake, want de schoorstenen zelf bleven onbeschadigd staan. In het geheel werden vanaf Scharnhorst 30 tot 40 treffers geteld, die op Good Hope twee kardoezenbranden en op nog 15 tot 20 andere plaatsen brand veroorzaakten.

Behalve Scharnhorst richtte ook, nadat Monmouth bij de intredende duisternis uit de Engelse linie was weggevallen en zweeg, Gneisenau het vuur op Good Hope, die sinds 7.15 uur langzamer was gaan varen, zodat ze om 7.20 uur tussen Glasgow en de Duitse linie stond. Het Engelse vlaggenschip vuurde, zij het langzamer en zwakker, door, tot genoemde grote explosie haar artillerie tot zwijgen bracht op de beide 15 cm-kanons achter aan bakboord na, die nog een paar schoten afgaven, en dan geheel verstomden. De explosie scheen het voorschip van Good Hope afgereten te hebben; het achterschip, dat nog enige tijd bleef drijven, wat was te zien door de branden die erop woedden, moet omstreeks 8 uur gezonken zijn. Om 7.26 uur beëindigden de Duitse pantserkruisers, die na het invallen van de nacht hun doel nog slechts aan het oplichten van het geschut en de oplaaiende vlammen konden herkennen, de beschieting.

Lit.: Weyer, Taschenbuch der Kriegsflotten, ed. 1912; Raeder, E. (red.): Der Krieg zur See. 1914-1918. Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewässern, dl. 1 (1922), e.a.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Good_Hope"
Personal tools