/** * */

Georg Fuchs

Georg Fuchs, Duits generaal der infanterie (1856–1939), sinds 1877 in het leger, bekleedde vanaf 1890 verschillende functies binnen de grote generale stad (laatst als kolonel), was van 1898-1900 leraar aan de militaire academie te Berlijn, werd in 1905 chef van de generale staf van het 9de legerkorps en in 1911 commandant van de 20ste infanteriebrigade in Posen. Bij het uitbreken van de Wereldoorlog had F. (sinds febr. 1914) het bevel over de 16de infanteriedivisie, die deel uitmaakte van het 8ste legerkorps (onderdeel van het 4de leger). In aug. 1916 werd hij commandant van het 10de reservekorps; twee maanden nadien van het 14de reservekorps. In mrt. 1917 kreeg hij het bevel over legerafdeling "C" en volgde na de wapenstilstand Von der Marwitz op als opperbevelhebber van het 5de leger.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Georg_Fuchs"
Personal tools