/** * */

Fort de Moulainville

Plattegrond van het Fort de Moulainville in 1914
Enlarge
Plattegrond van het Fort de Moulainville in 1914
Ingang van Fort de Moulainville in 2008.
Enlarge
Ingang van Fort de Moulainville in 2008.

Inhoud

Ligging

Het Fort de Moulainville ligt op een van de heuvels ten Oosten van Verdun en ligt enige kilometers ten Zuiden van het Fort de Vaux. Het geeft een goed uitzicht op de vlakte van Woëvre in het Oosten. Het fort heeft de vorm van een dubbel parallellogram en hoort tot de buitenste fortenring. Voor de positie zie hier.

Bouw en verbouw

De bouw begon in 1883 en nam 2 jaar in beslag. Net als alle andere forten bij Verdun werd het uit bakstenen metselwerk gebouwd. Door de voortschrijdende ontwikkelingen bij de bouw van artillerie besloot het Franse Ministerie van Oorlog dit fort te moderniseren. Deze modernisering begon in 1889 en duurde tot 1909. De veranderingen waren grotendeels zoals ook bij de forten van Vaux en Douaumont werden uitgevoerd: de kofferkazematten werden naar buiten verplaatst en met gewapend beton versterkt. Ook wanden en dak van de kazernes, de geschutstorens van de 155 mm Tourelle de Galopin en 75 mm kanonnen en beide machinegweerkoepels werden met beton opgedikt en er werd een Bourges-kazemat ingebouwd aan de Zuidzijde van de kazernes.

Bewapening in 1914


Het fort in de Eerste Wereldoorlog

Bij het begin van de oorlog was Fort Moulainville in vol bedrijf. Bij de nadering van het Duitse 5e leger werden de oprukkende troepen beschoten met het 155 mm kanon (samen met de kanonnen van Vaux en Douaumont). Na de Slag aan de Marne trok het Duitse 5e leger zich terug en het front komt tot staan op enige kilometers van het fort. In het najaar van 1915 werden alle forten rond Verdun ontwapend en voorbereid om ze op te kunnen blazen, omdat de forten bij Luik en Namen gemakkelijk werden veroverd. Ook de bezetting werd tot het minimum verminderd. Als bewapening bleven alleen beide geschutstorens over, omdat het geschut daaruit niet gemakkelijk kon worden verwijderd en er geen affuiten voor waren.

Begin 1916 begon de Franse Generale Staf in te zien dat de forten rond Verdun toch wel van belang konden zijn. Op 8 februari werd Kapitein Léon Harispe benoemd tot commandant over het fort met de opdracht de bezetting weer op oorlogssterkte te brengen. De bewapening werd grotendeels weer teruggebracht.

Duitse bombardementen

Op 26 februari 1916 begon de Duitse artillerie het fort te bestoken met artillerie van allerlei kalibers. Er wordt beweerd dat het Fort de Moulainville het zwaarst beschoten fort bij Verdun is geweest. Enige voltreffers van de dikke Bertha’s schakelden de 155 mm toren uit en veroorzaakten een doorslag van een van de verbindingsgangen. De meeste slachtoffers in het fort waren echter de soldaten die vergiftigd werden door de rookgassen die bij de inslagen vrijkwamen. De toestand was zó ernstig dat Harispe hen toestemming gaf om bij zware beschietingen uit het fort te gaan. Dat bracht Harispe op het idee om nog lager ondergronds extra gangen aan te laten leggen. Hij kreeg toestemming om deze nog tijdens de aanvallen te laten maken. De ervaringen met deze diepe gangen waren goed. De onderaardse tunnels konden met succes worden afgesloten en de soldaten beneden hadden geen last meer van de gassen die bij de granaatexplosies vrijkwamen. Na deze gunstige ervaringen besloot het Ministerie van Oorlog later alle forten en Ouvrages van deze diepe tunnelsystemen te voorzien.

Na de Eerste Wereldoorlog

Ondanks de zware bombardementen was het fort Moulainville in 1918 nog in een heel redelijke staat. De gangen en schachten werden gerepareerd en versterkt met meer beton, de koepels gerepareerd en er werden nog enige machinegeweernesten bijgebouwd. Er waren nog verdere plannen voor uitbouw, maar de bouw van de Ligne Maginot had voorrang. In 1940 werd het fort zonder veel tegenstand aan de Duitsers opgegeven.

Vandaag

Fort de Moulainville is, evenals Fort de Vacherauville, hermetisch af gesloten t.b.v. de vleermuisbescherming. Ook werd besloten tot het afsluiten van het fort na een aantal dodelijke ongevallen van bezoekers die de gaten van de Travaux-17 over het hoofd zagen, en tientallen meters naar beneden vielen. Hiernaast bevindt het fort zich op militair terrein. Zodoende is dit fort niet te bezoeken.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Fort_de_Moulainville"
Personal tools