/** * */

Ferdinand von Quast

Ferdinand von Quast, Duits generaal, * Radensleben (distr. Ruppin), 18 okt. 1850, † Potsdam, 28 mrt. 1939, trad in 1870 in dienst van het leger van Pruisen en nam 1870/71 aan de oorlog tegen Frankrijk deel, werd in 1910 commandant van de 6de divisie, en in 1913 commanderend generaal van het 9de legerkorps, dat hij in 1914 bij het uitbreken van de Wereldoorlog in de gevechten bij Tienen, Mons en bij de opmars naar de Marne (→ Slag aan de Marne), in 1915 bij de Herfstslag in Champagne en in 1916 aan de Somme aanvoerde. In jan. 1917 werd hij commanderend generaal van het gardekorps (strijd in Vlaanderen), en in sept. van dat jaar opperbevelhebber van het 6de Duitse leger. In die hoedanigheid nam hij aan de Duitse aanvalsoperaties van 1918 (Slag bij Armentières) en aan de achterhoedegevechten tot aan het einde van de oorlog deel. Van jan. tot juli 1919 had hij het commando over de noordelijke grenstroepen die werden ingezet tegen de Polen en de bolsjewieken.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Ferdinand_von_Quast"
Personal tools