/** * */

Eerste Slag bij Albert

Westelijk front 1914-1918 (naar Putzger, Hist. Schul-Atlas, ed. 1928).
Enlarge
Westelijk front 1914-1918 (naar Putzger, Hist. Schul-Atlas, ed. 1928).
De Eerste Slag bij Albert (stad aan de Ancre in Noordwest-Frankrijk met in 1901 7.015 inwoners), die in de nasleep van de Slag aan de Marne en de Eerste Slag aan de Aisne van 25 en 29 september 1914 tussen Franse en Duitse troepen werd uitgevochten, was een onderdeel van de zogeheten "wedloop naar de zee". Toen het beide partijen duidelijk werd dat een doorbraak er vooreerst niet inzat en zowel het Franse Plan XVII als het Duitse Schlieffenplan opzichtig had gefaald, probeerden ze elkaar voorbij te streven met een opmars in noordelijke richting. De Franse opperbevelhebber Joseph Joffre trachtte de Duitsers tegen te houden door het 2de Franse leger van De Castelnau te bevelen de Avre (zijrivier Somme) over te steken naar het noordwesten om de onbeschermde Duitse rechterflank bij Noyon aan te vallen.

De Castelnau ondernam een frontale aanval op de Duitse troepen die kortgeleden, 25 september, waren aangekomen uit Reims, maar ondervond onmiddellijk felle weerstand, gevolgd door krachtige tegenaanvallen. Hij was genoodzaakt tot achter Albert terug te trekken in afwachting van de komst van het nieuwe Franse 10de leger onder Maud'huy dat verder noordwaarts stond opgesteld, ten einde het afgebroken offensief aan de Aisne ( → Eerste Slag aan de Aisne) te kunnen hervatten.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/battles/albert1.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Eerste_Slag_bij_Albert"
Personal tools