/** * */

Discushandgranate 1915

Links een Discushandgranate 1915 en rechts eens Discushandgranate 1913 in het Memorial Museum Passchendaele.
Enlarge
Links een Discushandgranate 1915 en rechts eens Discushandgranate 1913 in het Memorial Museum Passchendaele.
Een kist vol met Discushandgranate 1913 (Kleine modellen) en een Discushandgranate 1915 (Grote model).
Enlarge
Een kist vol met Discushandgranate 1913 (Kleine modellen) en een Discushandgranate 1915 (Grote model).
De Discushandgranate 1915, vaak ook gekend als de Turtle grenade, was een Duitse handgranaat die in 1915 werd ingevoerd en zijn naam dankte aan zijn vorm. Het principe van de handgranaat was identiek aan de voorganger, het 1913 model. Het bestond uit twee ijzeren halve schijven van 1 mm dikte die aan elkaar werden gelast. In tegenstelling tot het 1913 model werd het 1915 model niet voorzien van fragmenten binnein. Opvallend aan de granaat waren de zes buisjes die minder ver uitstaken dan het 1913 model. Een van de centrale buisjes werd voorzien van de detonator. De andere centrale buis werd voorzien van een baasje die in de buis werd gehouden door een kap met een pin. De overige vier werden voorzien van een slaghoedje met een stamper. Centraal in de granaat bevond zich een stervormige slagpin. Bij het uittrekken van de veiligheidspin viel, tijdens de vlucht, valt het buisje (die de vier slaghoedjes uit de buurt hield van de de centrale slagpin) uit zijn buisje . Door het optreden van de centrifugale kracht hielden de vier slaghoedjes zich uit elkaar. Tijdens het vallen, moest één (of meerdere) slaghoedje(s) tegen de centrale slagpin stoten, waardoor een vonk werd veroorzaakt, alsook de detonator in werking gesteld. De detonator zorgde dan voor een explosie van de hoofdlading in de granaat.

Deze granaat woog 420 gram inclusief 130 gram springstof. Beide modellen werden gauw afgedankt vanwege het gevaar dat de granaat al in werking zou treden tijdens het werpen. Want de kans bestond dat de granaat, tijdens het achterover hellen, ergens tegenaan zou gestoten worden (zoals in een loopgraaf), waardoor ze zichzelf daardoor in werking kon stellen.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Discushandgranate_1915"
Personal tools