/** * */

De Burgerlijke Decoratie 1914-1918

Inhoud

De Burgerlijke Decoratie 1914-1918

Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.

Deze onderscheiding, in vijf klassen, was gebaseerd op de Burgerlijke Decoratie welke in 1867 was ingesteld. Op 18 mei 1915 voerde Koning Albert I de Burgerlijke Decoratie 1914- 1915 in waarbij aanvankelijk het originele Koninklijke monogram (2 verstrengelde letters "L" - Koning Leopold) werd behouden omwille van de heersende oorlogssituatie.

De nieuwe decoratie verschilt op drie punten van de 1867 versie: het lint, de gekruiste zwaarden en een staafje "1914-1915". Slechts enkele Burgerlijke Decoraties 1915 werden door de Belgische regering, toen in ballingschap in het Franse Le Havre, uitgereikt.

Op 12 december 1918 werd dan de eigenlijke Burgerlijke Decoratie 1914-1918, met het monogram "A" van Koning Albert I, ingesteld.

De vijf klassen, welke sinds het ontstaan onveranderd gebleven waren, zijn:

Kruis 1ste klasse (goud)

De kruisen zijn in wit email uitgevoerd. Ze hebben dezelfde voor- en achterzijde met het koninklijk monogram in een centraal medaillon en gekruiste zwaarden tussen de kruisarmen. Het lint is lichtgroen met de nationale Belgische driekleur aan de randen. Een gouden band (later een gele streep) is centraal in het lint geweven (behalve bij de 1914-15 uitvoering). De vijf klassen hebben een staafje "1914-1918", in hetzelfde metaal als het kruis of de medaille, op het lint.

Kruis 2de klasse (Zilver)

Medaille 1ste klasse (Goud)

Bij de medailles is de ruimte tussen de kruisarmen, waartussen een Bourgondisch kruis ligt, opgevuld en gekruiste zwaarden zijn aanwezig tussen de medaille en het lint. Dit lint is identiek aan dat voor de kruisen behalve wat betreft de gouden (of gele) band.

Medaille 2de klasse (Zilver)

Medaille 3de klasse (Brons)


Belgische Medailles

Personal tools