/** * */

Canon de 120L mle 1878 De Bange

Canon de 120L mle 1878 De Bange in stelling met alle accessoires (coins de retours, Cignolis) , bron: P. Touzin et F. Vauvillier, Les canons de la Victoire 1914-1918 - Tome I - L'Artillerie de campagne, Histoire et Collection, 2006, p31
Enlarge
Canon de 120L mle 1878 De Bange in stelling met alle accessoires (coins de retours, Cignolis) , bron: P. Touzin et F. Vauvillier, Les canons de la Victoire 1914-1918 - Tome I - L'Artillerie de campagne, Histoire et Collection, 2006, p31

Inhoud

Het kanon

Canon de 120L mle 1878 De Bange
Gebouwd door: ?
Bouwjaar: 1878- ?
Gewicht geschut: 3300kg
Totale lengte:
Lengte loop: 3.250 m
Gewicht granaat: 20 kg
Kaliber: 120T mm
Elevatiehoek: min 17° tot plus 30°
Traverse: {{{traverse}}}
Vuursnelheid: 1 schot/minuut
Mondingssnelheid: 525 m/s
Bereik: 12400 m
Gebruik: vlakvuurgeschut
Bijzonderheden:


Het Canon de 120L mle 1878 De Bange vormde een lichter alternatief voor zijn zwaardere broer het Canon de 155L mle 1878 De Bange. Het had ongeveer hetzelfde bereik en vuursnelheid, doch een lichtere granaat. Het stuk was natuurlijk ook aanzienlijk lichter en transporteerbaarder dan de 155mm de Bange. Het stuk was een stuk van "de siege et de place": voor de verdediging van en het aanvallen van fortificaties en was helemaal niet ontworpen om bij het veldleger ingezet te worden.

In 1914 waren er 2417 in reserve of in forten opgesteld. 120 stuks waren met paardentractie aan de legers toegewezen om deze toch enige zware artillerie te geven. Ook waren enige stukken in dienst bij het Servische leger.

Het stuk stond, zoals de gewoonte was in de late 19de eeuw op een hoog affuit zodat de bemanning zich grotendeels achter een parapet kon verschuilen (behalve gedeeltelijk tijdens het laden) terwijl de loop over het parapet stak. Dit had in de eerste wereldoorlog toen de schootsafstanden veel hoger lagen dan gebruikelijk was in 1877 het voordeel dat het affuit ook een redelijke elevatie had (30 graden) waardoor het nog in de eerste wereldoorlog een acceptabel bereik had.

varianten

  • Het stuk werd in 1914 voorzien van een schild, doch dit maakte zoveel lawaai tijdens het veranderen van stelling s'nachts dat ze de operatie aan de vijand verraadden en het werd snel terug afgevoerd.
  • Ook werd een versie verbouwd in 1914 met een versterkt affuit en 45 graden elevatie om de schootsafstand te vergroten (Matériel a grand angle de tir).
  • Bouche a feu 1916: in 1916 werden er nieuwe lopen voor dit stuk gemaakt om uitgeschoten lopen te vervangen. Deze lopen kunnen herkend worden doordat het "handvat" in het midden van de loop (gebruikt om deze op te tillen) niet in langsrichting stond zoals bij de originelen, doch dwars.
  • Materiel sur châssis plate-forme: Een beperkt aantal lopen werd ingelegd in het affuit van het Canon de 155 C ,Modèle 1881-1912 de Bange-Filloux (zie hiervoor het artikel over het Canon de 155C mle 1878 De Bange)
  • 120mm canon de fortification St. Chamont op spoorweg affuit. Het betreft zich hier om een 120mm mle 1878 de Bange inclusief affuit met de wielen geplaatst op een St. Chamont spoorwegaffuit. Het kanon is met het affuit verbonden met een hydraulische terugslagrem en staat op een draaischijf ten einde 360° traversie te verkrijgen. Over dit schimmige geschut is vrijwel niets bekend en het is onbekend hoeveel er van gebouwd zijn, of het enkel een prototype betrof.
  • 120L Mle 1878 sur affut-truck modèle 1897. De loop van een 120mm de Bange op een smalspoorwagonnetje geplaatst. Het affuit had 360° traverse en 30° elevatie. Er werden 32 van deze affuiten gebouwd tussen 1898 en 1900 die over de vier "versterkte plaatsen" in het oosten (Verdun, Toul, Epinal, Belfort) werden verdeeld. De bedoeling was dat deze geschutten snel naar bedreigde plaatsen in de fortificatieringen konden worden gestuurd. In hetzelfde affuit kon de loop van het Canon de 155C mle 1878 De Bange worden ingelegd naargelang de behoefte aan vlakvuur of krombaanvuur.


Canon de 120L mle 1878 De Bange in een vroege poging tot motorisatie , bron: Ferrard, Les materiels de l’armée de terre Française 1940 tome 2, p 30
Enlarge
Canon de 120L mle 1878 De Bange in een vroege poging tot motorisatie , bron: Ferrard, Les materiels de l’armée de terre Française 1940 tome 2, p 30

Motorisatie

Het vervoer gebeurde in één last, doch in tegenstelling tot de Canon de 155L mle 1878 De Bange kon de loop gewoon in het affuit blijven liggen, wat heel wat werk scheelde bij het opstellen en uit batterij nemen van het stuk. Door zijn balans tussen vuurprestaties en relatief geringe gewicht werd dit stuk verkozen om de eerste gemotoriseerde batterij zwaar geschut in het Franse leger te vormen. In 1914 was er één batterij van tractoren voorzien. Deze was een groot succes, en 100 batterijen zouden in 1915 gemotoriseerd moeten worden. Het geschut werd getrokken tegen een snelheid van 8 à 10 km/h voor een etape van 100km/dag. Ze konden niet sneller want ze waren ontworpen om tegen 4km/h door paardentractie getrokken te worden. En reeds bij de lage snelheden dat ze door de tractors werden getrokken trad er vaak schade op. Bij het offensief in de Champagne in 1915 (zie: Veldslagen in Champagne), bereikte 60% van de stukken het front niet door schade tijdens de verplaatsing. De toegelaten snelheid werd tot 6km/h teruggebracht.

Na de eerste wereldoorlog

  • Aan het einde van de eerste wereldoorlog waren er nog zo'n 526 stukken aan het front. In 1939 waren er nog 600 stukken voorradig. Hoewel deze volgens sommige bronnen niet werden gemobiliseerd, bestaat er op zijn minst één foto van een 120mm mle 1878 in gebruik in 1939-1940 (Ferrard, Les materiels de l'armée de terre Française 1940 tome 2, p 63)
  • 78 stuks werden aaan Finland gegeven gedurende de Winteroorlog in 1939. Deze stukken zijn gebruikt tot 1944.
  • In de jaren 30 legden de Polen lopen van de 120 mle 1878 de Bange in in affuiten van Russische model 1909 en 1910 152 mm howitzers de 6 dm polevaja gaubitsa sistemy Schneidera. In het model 1909 affuit kreeg het de naam wz. 78/09/31 in het model 1910 affuit wz. 78/10/31. In totaal werden er 43 stukken omgebouwd. Tijdens de ombouw werd de kamer voor het aandrijfkruit vergroot en de loop op deze plaats versterkt. Door het gebruik van een terugslagrem uit het Russische affuit liep de vuurkadens op tot 6 schoten per minuut.
  • Vierentwintig van deze omgebouwde stukken die door de Duitsers waren buitgemaakt op de Polen werden door Finland gekocht en gebruikt onder de naam 120 K/78-31. Deze die de oorlog overleefden bleven in opslag tot ze verkocht werden in 2006.

overlevende stuks

Personal tools