/** * */

Arthur Zimmermann

Enlarge
Arthur Zimmermann, * Marggrabowa (Oost-Pruisen), 5 okt. 1864, † Berlijn, 6 juni 1940 was een Duits politicus en jurist. Zimmermann was achtereenvolgens vice-consul te Sjanghai (1895), consulair bewindvoerder te Kanton (1898-99) en consul te Tientsin (1900-01) en bekleedde daarna diverse functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1911 tot 1916 was hij onderminister van Buitenlandse Zaken en van nov. 1916 tot aug. 1917 minister van dit departement als opvolger van Jagow.

Zimmermann kreeg vooral bekendheid door het zgn. Zimmermann-telegram van 19 jan. 1917 aan de Duitse ambassadeur te Washington dat bestemd was voor de Duitse gezant v. Eckardt in Mexico. Mocht de Ver. Staten zich in de oorlog mengen, stond daarin, dan werd Mexico een bondgenootschap aangeboden: financiële en militaire ondersteuning en Duitse politieke ruggesteun bij de terugverovering door Mexico van New Mexico, Texas en Arizona, gebieden die in 1848 verloren waren gegaan. Het telegram werd door de Britse geheime dienst echter ontcijferd, aan de Ver. Staten doorgespeeld en daar op 1 mrt. 1917 bekendgemaakt. Het bleek het laatste zetje dat de Ver. Staten nog nodig had (of achtte) om aan de kant van de Entente tegen de Centrale Mogendheden ten strijde te trekken. Mexico wees het aanbod overigens van de hand. Zimmermann trad in aug. 1917 af en werd opgevolgd door v. Kühlmann.

voorganger: Gottlieb von Jagow
opvolger: Richard von Kühlmann

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Arthur_Zimmermann"
Personal tools