/** * */

Alexander von Linsingen

Alexander von Linsingen, Pruisisch generaal, * Hildesheim, 10 febr. 1850, † Hannover, 5 juni 1935, 1868 officier, maakte de veldtocht van 1870/71 tegen Frankrijk mee, in 1898 kolonel, werd in 1901 brigade-, in 1905 divisiecommandant en kreeg in 1909 het bevel over het 2de legerkorps in Stettin dat hij in 1914, toen het deel uitmaakte van het 1ste Duitse leger, bij de opmars in Frankrijk en tijdens de Slag aan de Marne aanvoerde. Op 9 jan. 1915 kreeg hij het bevel over het uit Duitsers en Hongaren bestaande zuidelijke leger dat het hoofd moest bieden aan het Russische offensief in de Karpaten. Op 6 juli 1915 werd hij opperbevelhebber van het Boegleger en vanaf 18 sept. 1915 tegelijkertijd van de naar hem genoemde legergroep. Dat het front standhield (apr. 1915 in de Karpaten en in juli 1916 bij Luzk) was grotendeels aan zijn ingrijpen te danken. In apr. 1918 werd hij kolonelgeneraal en was van juni – nov. 1918 als opvolger van Kessel (Gustav von Kessel, Pruisisch generaal, 1846-1918) opperbevelhebber in Brandenburg en gouverneur van Berlijn. Hij nam op 8 nov. 1918 ontslag, toen het oorlogsministerie zijn bevel, om met vliegtuigen op te treden tegen de revolutionairen, ongedaan maakte.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Alexander_von_Linsingen"
Personal tools