/** * */

24 cm Minenwerfer M.16

De 24 cm Minenwerfer M.16 (De letter "M" staat in Oostenrijk-Hongarije niet voor Modell (model) maar voor Muster) was een Oostenrijks-Hongaars mortier dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ingezet. In 1915 zetten de Fransen de zeer effectieve Mortier de 240 mm CT in. De afkorting CT staat voor "court de tranchée" (Frans voor: korte loopgraaf(mortier)). Deze was weldra in gebruik bij drie legers: het Franse, 't Belgische en het Italiaanse leger. Echter in 1916, werd de 240 mm CT opgevolgd door de betere Mortier de 240 mm LT ("Long de Tranchée" - lange loopgraaf(mortier)). Deze bleek veel schrikaanjagender te zijn dan de voorganger. De Duitsers hadden enkele exemplaren kunnen bemachtigen en fabriceerde een kopie van de veroverde exemplaren. Dit leidde tot de 24 cm schwere FlügelMinenWerfer. Ook de Oostenrijkers konden enkele exemplaren veroveren op de Italianen. Er werd aan Böhler gevraagd om een kopie, wat leidde tot de 24 cm Minenwerfer M.16. Het was een heel krachtige mortier, maar niet erg nauwkeurig, omdat de Oostenrijkers er niet in slaagden de compositie van de originele aandrijflading te kopiëren. Wat resulteerde in een abnormaal grote dispersie van de granaten.

Daarom werd aan Böhler en Skoda gevraagd een 26cm minenwerfer te bouwen.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/24_cm_Minenwerfer_M.16"
Personal tools