Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index Forum Eerste Wereldoorlog
Hét WO1-forum voor Nederland en Vlaanderen
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   WikiWiki   RegistreerRegistreer 
 ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen   Actieve TopicsActieve Topics 

Lichtervelde

 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Overige oorlogstonelen in België Actieve Topics
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Regulus 1Geregistreerd op: 17-7-2005
Berichten: 12471
Woonplaats: Jabbeke, Flanders - Home of the Marine Jagdgeschwader in WW I

BerichtGeplaatst: 27 Jul 2008 23:34    Onderwerp: Lichtervelde Reageer met quote

Op vraag van de plaatselijke heemkundige kring. Wie kan dit voor ons ophelderen, lag Lichtervelde in het Etappengebied of Operationsgebied ?
_________________
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Benny VinkeGeregistreerd op: 18-6-2008
Berichten: 2286

BerichtGeplaatst: 27 Jul 2008 23:49    Onderwerp: Gulden boek Reageer met quote

IK weet niet of dit helpt maar dit staat in het Guldenboek der vuurkaart:

3e EN 23e LINIE

HUNNE GESCHIEDENIS

Om het gedrag van het 3e Linie tijdens de vijandelijkheden naar waarde te kunnen schatten is het noodig te weten dat de korpsgeest van dit regiment, dat sedert meer dan 25 jaar te Oostende, de koningin der badsteden, in garnizoen lag, als « gecondenseerd » was in den persoon van eenige chefs, zooals Commandanten Den Turck, Wenis en Peellaert, die waarlijk boven de anderen uitstaken en de « voormannen », bezielers en leiders van den troep waren.

Die chefs waren West-Vlamingen die onder de uniform hun karakter van « landlieden » van Ieper, Diksmuide, Oostduinkerke, Wulveringem, Gijverinkhove hadden behouden; zoo zij nederig en eenvoudig waren, belette zulks niet dat zij uiterst beslagen en ervaren waren in het militaire vak, zoodanig dat er in het regiment nooit iets gedaan werd, zonder dat die officieren verzocht werden hun advies te geven. Bijna allen vielen als « zuivere helden », vergoddelijkt in de oogen van hen die ze, vol bewondering en ongedwongen gehoorzaamheid, omringden met een ontzag en een vereering welke, na de verloopen jaren, verre van verminderd, nog steeds zijn aangegroeid.

Gevormd door zulke mannen, bezield met vurige vaderlandsliefde moest het 3e Linie, ontdubbeld in het 23e, - dat later weer opgeslorpt en dan weer tot stand gebracht werd, - onvermijdelijk, van af ‘t begin van den oorlog, een gedrag hebben waardoor het de gansch bijzondere aandacht der hooge militaire overheden op zich vestigde.

Het 3e onderging den vuurdoop te Grimde, waar het den rechtervleugel uitmaakte van de troepen wier linkervleugel den beroemden slag bij St-Margriete-Houtem leverde. ‘s Anderendaags was het Leuven, waar de bewonderenswaardige Majoor De Bel aan het hoofd van zijn bataljon gedood werd. Den avond van 19 Augustus, telde het 3e nog slechts twee bataljons, waarmede het strijd gaat leveren te Weerde, Zemst, Hofstade, Schiplaken, Kapelle-op-den-Bosch en, ten slotte, aan den IJzer.

De slag aan den IJzer stelde het regiment op een zware proef: vreeselijk gedund door de verliezen, de ziekten, het gebrek aan het noodzakelijke, boden de eenheden, dikwijls aangevoerd door onderofficieren, een bovenmenschelijken weerstand.

Zonder vrees of blaam, steeds daar waar er gevaar en dood dreigde, overdekt het 3e zich met onsterfelijken roem te Steenstraat waar het, in 1915, de Grenadiers die door de gevechten waren uitgeput, afloste, den verraderlijken aanval met giftgassen doorstond en over den slag besliste.

Daar is het dat dit prachtig regiment bij de geallieerde zoowel als bij de Belgische troepen den symbolischen bijnaam van « 3e zouaven » ontving, alleen om het 3e piotten te vergelijken met die Fransche koloniale troepen welke door iedereen gekend waren om hun strijdlust en hun volkomen doodsverachting.

Later, wanneer Diksmuide het schrikbeeld, het synoniem van bloedigen, onophoudenden strijd op leven en dood was geworden, wanneer ook dáár alles « slecht ging » en het er onhoudbaar werd, is het nogmaals het 3e dat er heen wordt gestuurd.

Doch zooals altijd en overal houdt het 3e zouaven er met onverstoorbare kalmte stand.

De naam van het regiment, dat aangevoerd was door Kolonel Mahieu, den dappere onder de dapperen, moet niet meer gemaakt worden: zijn roem is onvergankelijk.

Het schoons 3e ging daarna verschillende sectors van het front bezetten, waar de bedrijvigheid zijner beste elementen vrijen teugel had: het groot aantal stoutmoedige en steeds met succes bekroonde raids konden met moeite den strijdlust temperen, die aan eenheden, - welke in het Belgisch leger voor de eerste maal een bataljon en een regiment bedroegen, - toeliet los te stormen op vijandelijke stellingen, ware forten, waarvan de inname onontbeerlijk werd geacht om den eindstormloop van 1918 te kunnen uitvoeren.

Het groot offensief liet dan de 2 regimenten toe prachtig werk te verrichten: de hoogten van Klerken, het Bosch van Houthulst, bemachtigd in enkele uren, aanvallen doorgedreven tot Staden, Lichtervelde, Torhout, bezegelden den onsterfelijken roem van het « 3e zouaven ».

Zij die het Houten Kruisje of die eerekruisen hebben bekomen, zij wier ledematen verscheurd of verminkt werden, zij die door ‘t verlies hunner gezondheid aan een lijdensbed gekluisterd en dichter bij den dood gebracht werden, al dezen die bij het roemrijke 3e en 23e Linie hebben gediend, hebben recht op eerbied en bewondering; zij mogen er fier over zijn dat zij voor hun vaandel versierd met den nestel der Leopoldsorde, het ontzag, den roem en de eer hebben gewonnen, die het voor eeuwig zullen omstralen.

2 Juni 1934.

L. de Norman d’Audenhove,

Voorzitter der Verbroedering van 3/23e.

-------------------------------
DE ZWARTE DUIVELS (Karabiniers-Wielrijders)

HUNNE GESCHIEDENIS

In 1911 gevormd uit de 4 Compagnies-Wielrijders van het Regiment Karabiniers wordt het Bataljon teruggebracht op 3 Compagnies bij de herinrichting van het leger, den 15e December 1913 en, onder den naam van Karabiniers-Wielrijders aan de Cavaleriedivisie toegevoegd.

Later, wanneer in 1915 een tweede Bataljon Wielrijders gevormd wordt neemt het den titel van 1e Bataljon Karabiniers-Wielrijders.

Vertrokken uit Vilvoorde, den 3e Augustus 1914, op de tonen van vaderlandsche liederen snellen de Karabiniers-Wielrijders vanaf den 4e Augustus den vijand tegemoet, overal den weg versperrende aan de Duitsche cavalerie, zij toonen een zoodanige juistheid in hun schieten, een zoodanige vurigheid in de jacht op de Uhlanen, dat de vijand hen vanaf den 10e Augustus den naam geeft van “De Zwarte Duivels”.

Te Halen, den 12e Augustus, overladen zij zich met roem, door hunne heldhaftige hardnekkigheid.

Ten getalle van 210, bieden zij, vijf uren lang, aan eene geheele cavaleriedivisie, waarvan de stormloopen in de flank of de achterzijde er niet toe komen hen hunne stellingen te doen verlaten. Deze gedenkwaardige dag, die aan het Bataljon zijne eerste vermelding verschafte, kostte de helft van de in linie gebrachte manschappen.

Bij K.B. van 11 October 1930 werd de fanion van het 1e Bataljon Karabiniers-Wielrijders, om zijn prachtig gedrag te Halen, vereerd met het Kruis der Leopoldsorde.

Te Werchter, te Aarschot, Te Aalst, geeft het Bataljon blijk van denzelfden opofferingsgeest.

Binst den Slag aan den Ijzer helpt het mede aan de heldhaftige verdediging van den stroom, te Merkem, te Diksmuide, onder de bevelen van Kolonel Jacques en van Admiraal Ronarc’h, te Nieuwpoort met de Fransche 42e Divisie van Generaal Grossetti.

De gevechten aan den Reigersvliet(6 en 8 maart 1918) verschaften aan het bataljon eene tweede vermelding voor den schoonen aanvalsgeest waarvan het blijk gaf in de tegenaanvallen die ons onze tijdelijk verloren stellingen teruggaven.

Dan kwam het Offensief in Vlaanderen. De overgroote vermoeienis overkomende, zijne te zwaar geladen velo’s voortstekende op onbruikbare wegen of over omgewoelde velden, moest het 1e Bataljon Karabiniers-Wielrijders overvloedig met zijn bloed het geluk betalen den vijand omver te werpen. Het ontzet Torhout den 17e October in den morgen, maakt vele krijgsgevangenen en dringt denzelfden avond tot aan de poorten van Brugge.

Den 19e bij een nachtelijken aanval, verovert het de gemeente Knesselare en bemachtigt nogmaals krijgsgevangenen en mitrailleusen.

Eindelijk, den 2n November 1918, achtervolgt het den vijand vanaf het afleidingskanaal tot op de boorden der vaart Gent-Terneuzen. Op 3 November verjaagt het den vijand uit Wippelgem en, met het 4e Regiment Lansiers, dwingt het hem zich op den rechteroever van gezegde vaart terug te trekken.

De fanion van het 1e Bataljon Wielrijders draagt de vermeldingen: Halen, Antwerpen, IJzer, Reigersvliet, Wippelgem en is versierd met het Kruis en den Nestel der Leopoldsorde.

2e BATALJON

Het 2e Bataljon Karabiniers-Wielrijders werd gevormd den 28n Januari 1915 door het samenvoegen der 3 Compagnies-Wielrijders, die zelf gevormd geweest waren in de eerste dagen van den oorlog, uit allerhande zeer verschillende eenheden: wielrijders der oude klassen van het 1e Bataljon, voetvolk van de 3e en 6e Legerdivisies, te voet gestelde cavaleristen en oorlogsvrijwilligers.

Deze compagnies hadden reeds deelgenomen aan de verrichtingen van het begin van den veldtocht, maar het is in het slijk van den IJzer en gedurende de lange perioden van de loopgraven der jaren 1915, 1916, 1917 dat het Bataljon een Korps wordt en zijn eerste traditiën verwerft. Onder het geleide van Majoor A.-E.-M. Dubois die het onder zijn bevel gehad heeft sedert zijne samenstelling tot in Januari 1919, werkte het onderscheidenlijk mede aan de verdediging van al de sectors van het Belgisch front: Knokke, met de 2e L. D.; Diksmuide, met de 6e en de 4e L. D.; Noordschoote-Lizerne, met de 2e L. D.; Blauwvoetbrug-Berkelhof, met de 4e L. D.; Steenstraat, met de 5e L. D.; Nieuwcappelle, met de 6e L. D.

Einde October 1917, bij het eerste Offensief in Vlaanderen, had het de eer, in samenwerking met den uitersten linkervleugel van het leger Anthoine, het schiereiland Luyghem-Vijfhuizen, te veroveren, ‘t eerste teruggewonnen stukje Belgischen grond.

Gedurende de eerste dagen van October 1918, is het te Oud-Stuivekenskerke. Het is in eerste lijn bij den aanval van 6 Maart en slaat dezen af terwijl zijne verkenners, met die van de Cavalerie divisie, aan het hoofd zijn van den tegenaanval der Jagers te paard, die de groote wacht van Reigersvliet terugnam. Het Bataljon werd voor dit wapenfeit op de Legerdagorder vermeld.

Eindelijk komen de groote overwinningsoffensieven van October 1918, en in de achtervolging kan het Bataljon opnieuw zijne rol opnemen van wielrijderstroep. Den 16e October, als voorwacht van de cavaleriedivisie, ten Noorden van Lichtervelde, bemachtigt het een mitrailleuse en gevangenen; dan, ‘s anderdaags, is het de vooruitgang, in volle snelheid, door de bevrijde gewesten.

Het komt veruit eerst te Jabbeke, steekt de vaart van Brugge over en neemt met geweld drie mitrailleusen en 25 gevangenen. Twee dagen later, vóór Knesselare neemt het deel aan den aanval tegen Maldegem, met de brigade Gidsen. De Duitschers besloten hebbende de linie op de afleidingsvaart der Leie te verdedigen, ontvangt het Bataljon den 21n October het bevel tot den aanval aan de Rapenbrug. Na een gevecht van twee uren gelukt het er in de vaart over te steken en er een bruggenhoofd in te richten, dat het gedurende twee dagen behield, niettegenstaande de menigvuldige tegenaanvallen der Duitsche « marinefusiliers ». Maar de gevechten van die laatste 10 dagen hadden 95 dooden en gewonden gekost, het vierde van zijne getalsterkte. Het was noodig het af te lossen door een troep voetvolk. Om dit feit verwierf het Bataljon eene nieuwe vermelding.

Na eenige dagen rust vertrekt het naar Gent en vecht voor Evergem. Den 10n November, te Eerstestraat, bij Eekloo, ontving het bevel om opnieuw vooruit te rukken, toen de wapenstilstand werd geteekend.

Het bataljon kreeg de toelating om den nestel in de kleuren van het Oorlogskruis te dragen en op 3 Juni 1919 ontving het, te Kleef (Duitschland), zijn fanion uit de handen van Luitenant-Generaal Lemercier.

Eindelijk, juist zooals het 1e Bataljon, werd het in 1924 ontbonden, en zijn fanion in het Legermuseum geplaatst.
_________________
http://www.yser.eu
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
TandoriniGeregistreerd op: 11-6-2007
Berichten: 7042

BerichtGeplaatst: 28 Jul 2008 7:42    Onderwerp: Reageer met quote

Het bezette België werd door de Duitsers in twee zones verdeeld.Het zogenaamde "Etappegebied",dat het grootste deel van Oost- en West-Vlaanderen omvatte,kwam onder direct militair bestuur.De rest van België werd,samen met enkele kleine stukken van Noord-Franrijk,bestuurd door het Gouvernement-Generaal in Brussel.

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=15081

Lichtervelde was gewoon Etappegebied.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail
AOK4Geregistreerd op: 10-11-2006
Berichten: 2439
Woonplaats: Wevelgem

BerichtGeplaatst: 28 Jul 2008 7:50    Onderwerp: Reageer met quote

Tja, daarvoor moet je de Duitse bronnen uitpluizen, de grenzen veranderden tijdens de oorlog naargelang de noodzaak.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Regulus 1Geregistreerd op: 17-7-2005
Berichten: 12471
Woonplaats: Jabbeke, Flanders - Home of the Marine Jagdgeschwader in WW I

BerichtGeplaatst: 28 Jul 2008 9:14    Onderwerp: Reageer met quote

Ik dacht al zoiets AOK ! Normaal was het Etappen, maar er dook ook een document op met OP, dus dat zal de reden hiervan zijn !
_________________
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
CnockGeregistreerd op: 3-8-2005
Berichten: 1771
Woonplaats: Knokke

BerichtGeplaatst: 24 Aug 2008 13:12    Onderwerp: Reageer met quote

Hallo,

Lichtervelde lag in het Operationsgebied.
De grens met het Etappengebiet lag oostelijker.

Groeten,

Cnock
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
Regulus 1Geregistreerd op: 17-7-2005
Berichten: 12471
Woonplaats: Jabbeke, Flanders - Home of the Marine Jagdgeschwader in WW I

BerichtGeplaatst: 24 Aug 2008 17:10    Onderwerp: Reageer met quote

Duidelijk ! Bedankt !
_________________
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Overige oorlogstonelen in België Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group