Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index Forum Eerste Wereldoorlog
Hét WO1-forum voor Nederland en Vlaanderen
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   WikiWiki   RegistreerRegistreer 
 ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen   Actieve TopicsActieve Topics 

Gent 1914-1915
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Thuisfront Actieve Topics
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 24 Mrt 2008 20:23    Onderwerp: Gent 1914-1915 Reageer met quote

In het door de Duitsers bezette deel van België werd de bevolking o.a. door middel van aanplakbiljetten op de hoogte gebracht van de meestal gevreesde “Verordnung”. Midden oktober 1914 werden te Gent de eerste biljetten aangeplakt, zoals steeds drietalig (Duits, Nederlands en Frans). Je moest geen helderziende zijn of tussen de lijntjes lezen om te weten dat er moeilijke tijden op komst waren.

Bron:


Aangeplakt op 12 oktober 1914_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 24 Mrt 2008 20:46    Onderwerp: Reageer met quote

Werd ook op 12 oktober 1914 aangeplakt:_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 24 Mrt 2008 21:01    Onderwerp: Reageer met quote

Wat vriendelijker van toon maar niet minder dreigend, eveneens aangeplakt op 12 oktober 1914 te Gent:
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 24 Mrt 2008 21:28    Onderwerp: Reageer met quote

Het Belgische gezag houdt op met bestaan en veel jongeren worden in hun bewegingsvrijheid beknot.


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 24 Mrt 2008 22:11    Onderwerp: Reageer met quote

De invoering van de censuur liet ook niet lang op zich wachten_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 25 Mrt 2008 9:22    Onderwerp: Reageer met quote

De eerste Duitse troepen te Gent


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 25 Mrt 2008 12:29    Onderwerp: Reageer met quote

De oorlog in de buurt van Gent en het binnenrukken der Duitse troepen volgens Heinrich Wandt in "Etappenleven te Gent" uit 1919:


'T BINNENRUKKEN DER TROEPEN


De volgende dagen werd het een echte bedevaart naar het slagveld van Melle-Quatrecht. Duizenden en nog duizenden gingen er heen en keerden terug. De huizen, die er stonden aan den grooten weg naar Brussel, hadden zeer geleden. Ten deele waren zij door de Duitschers met den grond gelijk gemaakt. De daklooze bewoners dwaalden gedachtenloos tusschen de nog rookende puinen van hun vroegere woningen. Het was een verschrikkelijke ellende.Het groote pensionnaat had niet veel geleden. Zijn uur zou pas slaan na volle vier jaren. Maar er werd verteld, dat de soldaten alle zalen van het gesticht binnengedrongen waren en, dat zij de deuren met geweerkolven hadden ingeslagen. Zij zochten Belgische soldaten.
De fabriek van blauwsel was nog gaaf gebleven. De onzinnige geruchten werden hardnekkiger. ! Het gepeupel kon de gelegenheid niet laten voorbijgaan en wilde de fabriek plunderen. Het was bijna zoover gekomen, toen plots iemand spottend of vreezend riep: “De Duitschers zitten er nog in” Alles wat beenen had rende in wilde vlucht weg,en het laffe grauw liet zelfs het weinige, dat reeds gestolen werd, weer vallen.
Overigens hadden de vampieren reeds het hunne gedaan.De doode Belgische soldaten, die men ginder begroef, waren tot op hun hemd uitgeplunderd en in de puinhoopen der platgebrande huizen moest de rechtmatige bezitter altijd weer de lichtschuwende bende in haar gewetenloos werk storen.
Er waren intusschen door de beschieting van Melle ook 10 burgers, waaronder een weduwe en een 85-jarige grijsaard, om het leven gekomen. Er werd verteld, dat de Duitschers ook de kerk van het dorp in brand hadden willen steken, omdat de inwoners zoogezegd op de soldaten geschoten hadden. De pastoor wist echter de soldaten van hun plan te doen afzien door eenige flesschen wijn ten beste te geven.
Na enkele dagen werd het weer rustig in de stad. Gent had de opgeëischte waren stipt geleverd. De Duitschers waren naar het Zuiden in de richting van Frankrijk vertrokken.
Reeds hadden zich weer een militair-gouverneur voor de provincies, welke nog onbezet bleven, alsook een derde censuur in de stad aangemeld. Deze censuur verbood de bladen iets los te laten over de burgerwacht. De Duitschers mochten immers niet weten, dat zij weder gewapend was.Daarentegen mochten de Gentsche bladen op ft September "uit goede bron" melden, dat het Duitsche leger bij Leuven en Aerschot door de Belgen, die nu met een contingent Russen (?) versterkt waren,doorbroken was en dat het zich in volle vlucht naar de Duitsche grenzen richtte. Dit bericht werd 's anderdaags bevestigd en er werd verder verteld, dat Breslau door de Russen ingenomen was, en dat de Duitschgezinde Enver Pascha te Konstantinopel doodgeschoten was.
De spionnenvrees had de Gentenaars leelijk te pakken. Geen dag verging zonder dat er eenige nieuwe spionnen aangehouden werden. De Gentsche pers moest weer het volk tot kalmte aanzetten en vaststellen, dat er zich onder al de aangehoudenen nog geen enkele echte spion bevond. Er waren overigens nog een aanzienlijk aantal Duitschers en Oostenrijkers te Gent. De militaire Gouverneur beval, dat dezen niet zonder meer uit het land kOnden gezet worden, doch dat elke uitwijking het voorwerp moest zijn van een voorafgaandelijk onderzoek.
Dén 17 September, 's morgens om 6 uur, werd in het park bij de grot, de Belg D... als "verrader" door een peloton gendarmen doodgeschoten. Hij was door het Krijgsgerecht veroordeeld om de Duitsche ulanen bijtijds gewaarschuwd te hebben tegen een hinderlaag, die door de Belgen bij eene brug gelegd was geworden.
Den 21 September werden de weerplichtigen van den jaargang 1911 onder de wapens geroepen. Zij moesten in de St. PIeterskazerne saamkomen om naar een onbezette garnizoenstad overgevoerd te women. Er werd ook met alle middelen getracht vrijWilligers aan te werven; dit gebeurde op het aanwervingsbureau in de Muinkbrugstraat.
Voor de eerste maal deed het gerucht de ronde,dat Duitschland aan de Entente vrede aangeboden had, wanneer deze beloofde Duitschland's Europeesch grondgebied niet te schenden.
Den 26 September weerklonk te Gent de donder der zware kanonnen. Men wist te zeggen, dat er een zwaren slag geleverd werd tusschen Belgen en Duitschers bij Aalst. De bladen mochten geen bijzonderheden over den strijd geven. De derde censuur werkte veel scherper dan hare voorgangsters. Dit was te merken aan de witte vlekken in "Vooruit". Deze bewaarde echter de artikels omdat hij wel vermoedde dat de ijverige censuur het den eenen of anderen nacht weer zou aftrappen.
Einde September werd in de stad beweerd, dat de Duitschers de belegering van Antwerpen begonnen hadden. De burgers schudden met medelijden het hoofd, toen zij dit hoorden. De patriotten verklaarden, dat de Duitschers zot werden. Anderen zegden:"Zoo veel te beter; ze zullen zich den kop wel te pletter loopen tegen onze oninneembare vesting".
Reeds stroomden weer 8000 vluchtelingen van Mechelen te Gent toe. Den 4 Oktober werd een kleine groep Engelsehen, die met 4, machinegeweren voor het stadhuis stonden, luidruchtig toegejuicht. .
Den volgenden zondag kwamen er 600 gekwetsten uit Antwerpen in de Zuidstatie aan; zij werden in de Gentsche hospitalen ondergebracht. Drie dagen daarop kwamen weer twee hospitaaltreinen uit Antwerpen met meer dan 1200 gekwetsten.
Het nieuwsgierige volk, dat weer in massa rond de statie stond zag wel, dat het er in Antwerpen op leven en dood toeging.
Denzelfden dag kwam de Fransche marine door de straten der stad en rukte op in de richting van den Brusselschen steenweg. Zij werd stormachtig begroet. De vrouwen wuifden met haar zakdoeKen en het volk riep "Vive la France !" De Franschen antwoordden met "Vive la Belgique" Men zei nog, dat Generaal Pau en een Fransch Admiraal zich op het stadhuis bevonden. De vreugde der patriotten Was oneindig. Maar de toenemende donder der kanonnen die uit de richting van Antwerpen steeds duidelijker te vernemen was, werd nu waargenomen tot in het kleinsten meest afgelegene hoekje der stad. 's Morgends, den 9 Oktober, was de stad weer in. rep en roer: "De Duitschers zijn weer te Quatrecht!" Er werd verteld, dat de Belgen, Engelschen en Fransche mariniers in een heet gevecht met de Duitschers gewikkeld waren, en dat de Verbondenen met gerustheid den einduitslag tegemoet zagen. Verder deelde men mede, dat de Belgen de Blauwselfabriek bij Melle platgebrand hadden. Ontelbare autos voerden de gekwetsten naar de stad. De dokters en brankardiers ijlden de stad uit naar het slagveld. Eenige Duitsche krijgsgevangenen werden binnengebracht. De verliezen der Duitschers moesten kolosaal zijn. De Gentsche bladen noemden cijfers, die gingen van 700 tot 5000 dooden. De menschen, die van het slagveld kwamen verzekerden, dat de kerk van Melle getroffen werd door de Duistche granaten. De Duitschers waren volgens hen teruggeslagen. De kanonnendonder, het machinegeweervuur en de geweren verstomden echter niet en het scheen zelfs, dat het geluid toenam en de stad naderde. Den volgenden morgend vertelde het volk met bevende lippen en bleek gezicht het ongeloofelijke nieuws, dat Antwerpen reeds door de Duitschers ingenomen was. Het rumoer van den strijd weerklonk den geheelen nacht, en den volgenden dag.
Steeds bracht men dooden en gekwetsten aan, en zoo verging nog een nacht. Den 11 Oktober, een Zondag, was het prachtig zonnig herfstweer; de Gentenaars beleefden dien dag de grootste ontroering van den geheelen oorlogstijd. Het gevecht bij Quatrecht duurde steeds voort. De burgers bleven echter daarom niet binnen. Zij liepen op straten en pleinen saam en luisterden bang naar het krijgsrumoer in de richting van het arsenaal. De Brusselsche en Antwerpsche steenwegen waren vol volk; de politie en de militairen moesten de baan vrij houden. 's Namiddags werd de donder der kanonnen plots sterker en de Fransche
marine kwam rapper de stad binnen, als ze er eenige dagen geleden uitgetrokken was. Men zag, dat haar rangen gedund waren. De burgers vroegen hun, wat er gebeurde. Een spotvogel riep:"Wij gaan een beetje uitrusten" Een ander zei echter spottend:"Domkoppen, ziet ge niet, dat we moeten loopen!". De burgers liepen heen en weer om de vermoeide soldaten te verkwikken. Na de Franschen kwamen er groote afdeelingen Belgen en Engelschen, die allen langs het Belfort over de St-Michielsbrug naar Brugge toe oprukten. Maar nog altijd waren er menschen, die stellig geloofden, dat de Duitschers bij Quatrecht weer zouden terugkeeren.
Toen de duisternis ingevallen was, verzamlden de Gentenaars zich in den kom der stad rond het stadhuis. Zij wilden weten hoe de zaken stonden. Men beweerde, dat de Verbondenen stand hielden bij Quatrecht en dat de Duitschers achteruitgslagen waren.
Op het stadhuis wapperden nog steeds de Belgische, Engelsche, Fransche en Russische vlaggen. Aan de meeste huizen hingen ook de Belgische driekleur en de zwart-witte vlag der stad. In het stadhuis had de Engelsche staf zijn kwartier opgeslagen. De Botermarkt was afgesloten geworden met ijzerdraad door de Engelsche soldaten. De paarden waren gereed gezadeld. Maar heden was de Botermarkt,den heelen dag bezet met burgers van allen ouderdom, die door nieuwsgierigheid en meest uit vrees voor de komende dingen buitengelokt waren.
Bij de Engelschen kon men niets vernemen. Zij stonden daar stom bij hun paarden en schenen zich te vermaken met het beeld der naar nieuws smachtende menigte.
Dit duurde den heelen dag en de somberste geruchten liepen rond. Opeens om 11 uur 's avonds werden alle lichten uitgedoofd en de stad lag in de duisternis. Nu liepen alle inwoners weer naar de Botermarkt. Daar zag men, dat de Engelsche staf hals over kop naar Brugge vluchtte. Men vernam daar ook, dat de militaire Gouverneur en de derde censuur weer het hazenpad gekozen hadden. De burgers stonden daar, dof, in zich gekeerd en eenigen slechts waagden het den Engelschen een verwensching toe te snauwen.
In de Mageleinstraat bij het Belfort had zich ook een groote menigte opeengepakt. Twee Belgische soldaten, achterblijvers, die nog in de stad waren, kwamen daar voorbij. De eene, die tamelijk dronken was riep tot de Gentenaars: "Als de staf vlucht dan zijn de Duitschers morgen vroeg te Gent". De menigte was echter woedend en het scheelde weinig of de soldaten werden geslagen. De andere soldaat nam zijn kameraad vast en zei:"Zwijg, zulke dingen mag men niet zeggen".
De beschonkene wilde echter niet zwijgen en riep zoo hard hij kon:"Ik zeg dat, als de staf vlucht, de Duitsehers hier morgen zullen zijn; ik heb het reeds drie keeren' beleefd!"
Zijn vriend lei hem de hand op den mond en trok hem verder; het volk was woedend en had de soldaten kunnen afranselen.
De straten liepen dien nacht niet leeg en velen sliepen te Gent zeer ongerust.
's Morgends, den 12 Oktober, ging er een angstig geschreeuw door de stad: "De Duitschers zijn daar". Tien ulanen, zes te paard en vier per fiets, kwamen onder leiding van een sergeant om half tien van de Dampoort, en stegen aan het stadhuis af, alwaar zij ontvangen werden door den Burgemeester en het Schepencollege. Een half uur nadien kwamen twee Duitsche officieren met zes dragonders van den Brusselschen steenweg af, ook naar het stadhuis gereden.
Als ze bij den Raadskelder voorbij kwamen begon de kelner op zijn vingeren te fluiten. De Duitschers hoorden het gelukkig niet, maar de Hollander, Kopenninga, die daar rechtover zijn café had, en nu reeds gestorven is, - sprong buiten en gaf den kelner een ranseling van belang. Het volk was tevreden, want het dacht nog altijd aan het voorbeeld van Leuven.
Binst dat de Duitsche officieren in het stadhuis onderhandelden, waren de
menschen hier weer toegestroomd om de dragonders te bekijken. Niemand in het volk dacht erom onvriendelijkheden te uiten aan het adres van de vijandelijke soldaten. Maar een paar van die snotneuzen, die er altijd bij zijn, als er schandaal te maken is, begonnen zich te wapenen met steenen om ze naar de Duitschers te werpen. Zij werden echter gepakt en door de burgers vooruitgestampt, die zegden: "Zie, daar kunt ge gooien, dan zullen de Duitschers Uwen heldenmoed ten minste kunnen bewonderen ".
De lafaards klaagden alsof ze reeds aan een braadspit vastzaten en lieten de steenen vallen. Met een paar vuistslagen en eenige stampen in den rug had men met die jongens afgerekend. De dragonders hadden niets bemerkt en onderhielden zich trouwens op vriendschappelijke wijze met de omstaande burgers. De Duitsche ruiters begaven zich, nadat ze de Fr. 20.000.- der gemeentekas meegenomen hadden, naar de post en sloegen daar een bedrag van 18 centiem aan. Dan reden zij, begeleid door de schepenen Anseele en De Bruyne over de St-Michielsbrug weg, in de richting van Mariakerke en lieten zich daar den weg toonen. Bij den uitgang der stad stootten zij op vier Engelschen, die vanuit een auto eenige schoten losten. Niemand werd gekwetst en de Engelschen verdwenen weer in dezelfde richting, waaruit zij gekomen waren. De Duitschers zetten hun weg zonder begeleiding voort en de twee Schepenen mochten terugkeeren naar het stadhuis.
Daar was intusschen Om 11 uur 10 Generaal von Beseler te samen met een officier binnengekomen. Hij besprak met den Burgemeester en de Schepenen de bezetting der stad die nog denzelfden dag moest gebeuren. Hij verklaarde ook, dat hij om de rust en de orde te handhaven zes gijzelaars moest nemen. Bij de geringste vijanddelijkheid vanwege de burgers zouden de gijzelaars doodgeschoten worden. Het bleek niet noodig den Duitschers namen van gijzelaars op te geven. Burgemeester Braun, die zich als eerste aangegeven had, werd vriendelijk geweigerd. Men zei hem, dat de Duitschers hem goed genoeg kenden, en dat ze hem in geval van nood toch wel zouden nemen. De geleider van Generaal von Beseler nam een lijst uit zijn zak, waar de namen der zes gijzelaars reeds op stonden. Het waren: de bekende sociaaldemocratische leider Edward Anseele, zijn gezel en medeschepen : Emiel Coppieters en de burgerlijke medeleden van het schepencollege: Maurice De Weert, Alfred Van der Stegen, Jozef Casier en Alfons Siffer. De officier overhandigde bovendien aan den Burgemeester een aantal proclamaties, die in de Vlaamsche en Fransche taal opgesteld waren; en die op bevel van Generaal von Beseler in de stad moesten uitgeplakt worden.
Na deze onderhandelingen, die een uur duurden, reden de Generaal en zijn staf weer weg.
Intusschen waren de ruiters niet werkeloos gebleven. De Belgische en Verbondene vlaggen waren verdwenen en de Duitsche kleuren wapperden op het stadhuis. De burgers hadden ook als op een teeken hun vlaggen ingetrokken.
De zenuwachtigheid der bevolking was niet verminderd, en velen hadden het hoofd verloren. Zij wilden zoo rap mogelijk vluchten, maar wisten niet waarheen. In der haast werden allerlei voorwerpen in een bundel aaneengewrongen en uit de vensters geworpen. De menschen sprongen met de gekste bewegingen uit hun huizen en liepen met een of ander voorwerp, dat ze absoluut niet konden gebruiken naar de Dampoortstatie, om vandaar over Selzaete naar Holland te vluchten.
Honderden liepen in die richting, doch ze kwamen spoedig allen versteld terug, want de statie was reeds door de Duitschers bezet. De paniek was groot.
De vluchtelingen uit Leuven, Mechelen en andere bezette steden waren het dolst. Zij renden in volle vlucht langs de straten en kwamen steeds op dezelfde plaats terug.
In geen enkele fabriek en op geen enkel bureau werd er gewerkt. Er was geen school.
's Namiddags om 2 uur rukten de Duitsche troepen binnen. Eerst twee muziekkorpsen, dan voetvolk, paardevolk, en het geschut. Al de groote straten, de wegen naar Brussel en Antwerpen waren overstroomd van Duitsche troepen.
Ofschoon de pers het volk aangemaand had binnen te blijven bij het binnenrukken der Duitsche troepen, was iedereen nieuwsgierig, om ze te zien. Duizenden stonden langsheen het voetpad en vormden een haag. Uit alle vensters keek men naar buiten om de oneindige massa tuchtvolle, krachtige en uitmuntend uitgeruste troepen te bewonderen. Het binnenrukken, waarbij Generaal von Beseler aanwezig was rechtover de lancierskazerne op den Brusselschen Steenweg, duurde volle 2 uur.

Op de hoeken der straten hing een plakkaat, dat luidde:
INWONERS VAN GENT,
Duitsche troepen komen vandaag in Uwe stad. Er zal Uwe medeburgers geen haar van het hoofd gekrenkt worden en Uw eigendom zal geêerbiedigd worden, indien Gij U onthoudt van vijandelijkheden.
Iedere tegenstand of iedere poging om dé Duitsche troepen tegen te werken zal meedoogenloos volgens het krijgsgerecht gestraft worden.
Al de voorhandene wapens moeten onmiddellijk op het stadhuis afgeleverd worden aan mijnen gevolmachtigde. Wie daarna nog in bezit van wapens gevonden wordt, zal doodgeschoten worden. De politie (niet de burgerwacht) en de personen, die toelating krijgen van het Duitsche legerbestuur, worden uitgezonderd.
Wanneer in Uwe stad Duitsche troepen, nu of in de toekomst, aangevallen worden, zal de bezetting eruit teruggetrokken en de stad in brand geschoten worden.
De Bevelhebber,
von Beseler,
Generaal der Infanterie,

Een andere proclamatie werd uitgehangen, die meedeelde, dat degene, die telegraaf- of telefoondraden doorsnijden of beschadigen zou, of de proclamatie afrukken, ingsgelijks zou dootlgeschoten worden.
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 25 Mrt 2008 13:49    Onderwerp: Reageer met quote

Gewonden worden met Londense bussen naar Gent gebracht.In 1914 werd het Casino als hulphospitaal ingericht.


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 25 Mrt 2008 18:30    Onderwerp: Reageer met quote

De Duitse vlag wappert aan het Gentse stadhuis .....


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 25 Mrt 2008 20:13    Onderwerp: Reageer met quote

Meteen begint men aan de strijd tegen spionage en verklikking, en zoals in elke oorlog vallen er weer onschuldige slachtoffers: de duiven en hun baasjes.
Men mag niet vergeten dat België de bakermat van de duivensport is. Omstreeks 1800 vonden er in Luik, Antwerpen en Gent al wedstrijden plaats. De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) bestaat sinds 1910.


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 10:32    Onderwerp: Reageer met quote

De eerste dagen samen met de Duitsers

Heinrich Wandt in "Etappenleven te Gent" uit 1919:

(Wie was Heinrich Wandt? zie http://www.literair.gent.be/html/lexicondetail.asp?ID=5&AID=653&l=W )
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
Patrick Mestdag
Moderator


Geregistreerd op: 30-5-2005
Berichten: 5815
Woonplaats: De Pinte

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 11:07    Onderwerp: Reageer met quote


Richtprijs 10 euro

Ik wist niet dat dit boek uit 2 delen bestond ,
mijn deel uit 1926 in het duits,
beschrijft de uitspattingen van Duitse officieren in de stad Gent ,
ben een beetje verward , met de tweede titel van de nederlandse
vertaling .Zijn er dan ook twee duitse delen ?

Wandt werd gewond in de aanvangsmaanden van de oorlog en
kwam na herstel in Gent terecht , waar hij de baldadigheden en
hoerenlopen van de duitse staf aan de kaak stelde in zijn boek .
Zoals een officier die de volledige aanvalsplannen map bij een hoertje
vergat en niet meer wist bij de welke .
De brave lichtekooi bracht deze wel terug .
maar zal het wel eerst ter inzage gegeven hebben . Smile

@+
Patrick
_________________
Verdun ….papperlapapp! Louis Fernand Celine
Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen“ Ernst Junger .
Oublier c'est trahir ! marechal Foch
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
AOK4Geregistreerd op: 10-11-2006
Berichten: 2485
Woonplaats: Wevelgem

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 11:14    Onderwerp: Reageer met quote

De boekjes van Wandt zijn zo een beetje het roddelblaadje over het Duitse leger in Vlaanderen. Geniaal om lezen alleszins, al zal wellicht één en ander met een korrel zout genomen moeten worden.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 15:02    Onderwerp: Reageer met quote

Ik kocht de twee delen samen ingebonden (bib-versie) samen met de verzameling aankondigingen een goed jaar terug op een rommelmarkt bij een Turk. Hij vroeg er de schandalige prijs van 0.20 eurocent voor Mad voor beide boekjes wel te verstaan Very Happy
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 15:45    Onderwerp: Reageer met quote

In dit topic zal regelmatig de naam opduiken van de toenmalige Gentse burgemeester Emile Braun. Daarom wil ik hem eerst voorstellen voor er aan de hand van zijn "berichten aan de bevolking" verkeerde conclusies worden getrokken. Een burgemeester, en zijn schepenen, hebben het in oorlogstijd niet altijd even makkelijk vooral niet om het “rechte” pad te blijven. ‘Miele Zoetekoeke’ bleek hier een waar kunstenaar in te zijn.

Zijn volledig (politiek) levensverhaal is hier te lezen:
http://www.liberaalarchief.be/vraagbaak_braun.html

Hier alvast het stuk met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog:

In 1914 werd deze geschiedenis van expansie en vernieuwing abrupt afgebroken. De Duitse inval, die gepaard ging met zware vernielingen, zette Braun aan tot snelle actie. Hij reed de Duitse troepen tegemoet en ontmoette de Duitse generaal Böhm in Oordegem, een kleine gemeente tussen Wetteren en Lede. Mits het betalen van een losgeld aan de bezetter werd Gent tot open stad verklaard en ontsnapte de stad aan een beschieting. Het door de Duitsers geëiste ‘losgeld’ – weliswaar slechts een voetnoot in de geschiedenis – mag hier toch kort worden omschreven. Het ging hier immers, naast de evidente eis dat de Burgerwacht haar wapens en munitie inleverde, om een betaling in natura, waarbij sommige items voor een zekere ‘couleur locale’ zorgden. Hoog op het lijstje stond uiteraard voedsel voor de paarden (honderdvijftig ton haver), gevolgd door vervoermiddelen (honderd fietsen, tien motorfietsen en vijfentwintig binnenbanden voor auto’s) en medisch materiaal (vierhonderd meter verband, twintig kilogram watten en twintig dozen sublimaatpillen). De lijst werd vervolledigd met honderd liter mineraalwater, tienduizend liter bier en niet minder dan honderdduizend sigaren …..

Het leven in de bezette stad was uiteraard minder pittoresk dan wat Oordegem laat uitschijnen. Samen met schepen Maurice De Weert nam Braun het roer stevig in handen en laveerde tussen de Duitse eisen en de Gentse noden in, waarbij hij een efficiënte buffer werd tussen de bewoners en het garnizoen. Ter verlichting van de vele noden richtte hij Les Oeuvres de Philantropie et de Dévouement op en ook via de stadsdiensten werd al het mogelijke voor de bevolking gedaan. Zich als burgemeester handhaven in deze periode vroeg uiteraard veel compromissen en aanvaarding, en dit liep vrij goed tot 1918. De eis van de Duitsers om de aktivistische Raad van Vlaanderen te erkennen pareerde Braun immers met een eigen motie die in de gemeenteraad werd goedgekeurd en elke erkenning van de legitimiteit van deze Raad verwierp. Braun en De Weert werden naar het Duitse Celle bij Hamburg gedeporteerd en pas na de oorlog opnieuw vrijgelaten. De socialist Anseele nam na de oorlog tijdelijk het Gentse burgemeesterschap op zich tot Braun op 2 december 1918 zijn plaats terug innam. De wijze waarop hij de stad voor vernietiging en plundering had behoed en taai weerstand had geboden aan de Duitse eisen, maakte van Braun ongetwijfeld de populairste burgemeester die de stad ooit had gehad. Met ‘Miele Zoetekoeke’ als koosnaam was zijn plaats in de Gentse annalen verzekerd.

Zijn gevorderde leeftijd en zijn gezondheidsproblemen die na zijn gevangenschap acuut waren geworden, zorgden ervoor dat het einde van zijn loopbaan als burgemeester in zicht kwam.


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 16:58    Onderwerp: Reageer met quote

En zijn "Hoofdkwartier" het Gentse stadhuis


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 20:36    Onderwerp: Reageer met quote

Burgemeester Braun krijgt het bevel van “den Heer” Generaal-Majoor Jung, bevelhebber van Gent om het volgende bericht te laten aanplakken op 17 oktober 1914:
De Burgemeester,
Geeft bevel aan de inwoners van kennis te geven, aan het 7é bureel (bureel van opeisingen) ten Stadhuize van de hoeveelheden:
Benzine
Carbuur
Olie voor automobielen
Banden en
Haver
Welke zij in hun bezit hebben.
Zij die zouden nalaten deze verklaring te doen en in wiens bezit men nadien hoger aangeduide waren zou vinden, zullen de strengste straffen oplopen.

Op 22 oktober mag hij nog eens de bevolking er aan herinneren dat personen die in het bezit zijn van wapens het risico lopen op strenge straffen, zelfs de doodstraf.

En diezelfde dag mag hij het onderstaande minder aangenaam nieuws laten aankondigen:


De vraag is wel hoe je met dergelijke maatregelen nog de aangeplakte "Verordung" kan lezen. Confused Confused
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"


Laatst aangepast door Paddy op 26 Mrt 2008 22:01, in totaal 1 keer bewerkt
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
Patrick Mestdag
Moderator


Geregistreerd op: 30-5-2005
Berichten: 5815
Woonplaats: De Pinte

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 21:45    Onderwerp: Reageer met quoteEffe vermelden dat user Malte Znaniecki in 2005
ooit een poging ondernam hier op het
forum om het Kriegsalbum Vom Gent in te scannen ,
hij is op blz 42 van de 240 blijven steken . Sad
zie topic
Kriegsalbum Vom Gent

Nu bezit ik dit boek ook , maar ben niet zinnes Malte zijn werk
Verder te zetten , wel wil ik er relevante foto’s die hier nuttig
Kunnen zijn er wel eens uit scannen .

@+
Patrick
ps: Richtprijs Kriegsalbum Vom Gent boek 40-60- euro
soms ook wel meer
_________________
Verdun ….papperlapapp! Louis Fernand Celine
Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen“ Ernst Junger .
Oublier c'est trahir ! marechal Foch
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
Patrick Mestdag
Moderator


Geregistreerd op: 30-5-2005
Berichten: 5815
Woonplaats: De Pinte

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 22:20    Onderwerp: Reageer met quote

zoals deze bv :van het stadhuis ,
die aantoont dat de postkaart van het stadhuis
hierboven uit een andere periode stamt ,voor of na de oorlog ?
want het etablissment links kantien A Stalens ,
draagt een andere naam Cafe Communal ook van A Stalens ?
en heeft ook een ander gevel uitzicht !
zie ook eerste stadhuisfoto in het topic .
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=206834#206834
die klopt en is uit de oorlogsjaren .

ja, ja Embarassed
heb ik niets anders zinnigers te doen ja , Rolling Eyes
dan me met die pietluttigheden bezig te houden. Embarassed

kantien A Stalens

@+
Patrick
_________________
Verdun ….papperlapapp! Louis Fernand Celine
Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen“ Ernst Junger .
Oublier c'est trahir ! marechal Foch
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2008 22:29    Onderwerp: Reageer met quote

Prachtige verwijzing naar het werk van Malte Znaniecki en ik neem jouw aanbod om voor de prentjes te zorgen graag aan Patrick Smile
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 27 Mrt 2008 10:13    Onderwerp: Reageer met quote

Op 23 oktober 1914 wordt de strijd aangegaan met de woekerprijzen. Burgemeester Braun ziet zich verplicht om voor sommige artikelen een maximumprijs in te voeren voor de kleinhandel. Voorlopig gaat het om slechts twee zaken, namelijk “petrool” dat niet meer dan 23 centiemen de liter mag kosten en keukenzout, hiervan mag de vraagprijs niet meer zijn dan 15 centiemen per kilogram.
Enkele dagen later, op 26 oktober, is het de Luitenant-Generaal van het “Marschkwartier” die Braun belast met de volgende oproep:
Inwoners van Gent of omliggende gemeenten welke nog gekwetsten thuis verzorgen, ongeacht of het om Belgische of Duitse militairen gaat, moeten dit melden op de Kommandatuur gelegen aan de Kouter 28 te Gent. Wie dit bevel binnen de 24 uur niet opvolgt stelt zich bloot aan zware straffen.
Eén dag later wordt dit bericht verscherpt en moeten ook de hospitalen melding maken van de militairen binnen hun muren en naast Belgen en Duitsers moeten ook Fransen en Engelsen aangegeven worden.

Ondertussen woedt in alle hevigheid de slag aan den IJzer en de Belgische Genie geholpen door enkele burgers zorgen voor de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Heeft het er iets mee te maken of is het gewoon omdat de Duitsers de waterwegen willen gebruiken voor het transport van goederen en manschappen? In elk geval beveelt Admiraal von Schröder op 28 oktober 1914 dat de sluismeesters en bruggendraaiers onmiddellijk hun posten moeten innemen op alle vaarten richting Brugge. Ze zijn volledig verantwoordelijk voor hun taak op gelijk welk ogenblik van de dag of nacht. Beschadigingen aan bruggen of sluizen worden volgens de krijgswet gestraft.
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 27 Mrt 2008 16:55    Onderwerp: Reageer met quote

België telde aan het begin van de oorlog op haar grondgebied 7,5 miljoen inwoners, goed voor een dichtheid van 252 inwoners per km², waarmee het meer dan de helft boven het Europese gemiddelde lag. Ongeveer 3,5% van de inwoners was immigrant, waarvan de Duitsers[98], Nederlanders en Fransen overheersend waren. België was een rijk land, en splitste haar economische activiteiten over drie verschillende sectoren: de landbouw, de industrie en de handel. De landbouwsector stelde maar liefst 1,2 miljoen mensen aan het werk. Maar België was ook heel actief op industrieel en handelsvlak. De industrie spitste zich vooral toe op de mijnontginning, glasproductie, metaal-, textiel- en linnenbewerking (die laatste twee waren belangrijk in Gent), maar ook producties zoals distillerieën, suikerijen, enz. waren belangrijk. De geproduceerde waarde op vlak van kolen, metaal, glas en textiel alleen al bedroeg niet minder dan 2 miljard frank per jaar. Daarnaast was er natuurlijk ook de bloeiende handel, ten eerste omdat de hoge bevolkingsaantallen en industriële productie de nodige import (metaalertsen, wol, hout, cokes, enz.) vereisten, en ten tweede omdat er in België door de industriële productie nu eenmaal veel goederen beschikbaar waren voor de export. Jaarlijks importeerde België meer dan 30 miljoen ton goederen (jaarlijkse waarde 5 miljard frank), waarvan 5/6 bestond uit ruwe of licht bewerkte grondstoffen bestemd voor de industrie. De export was goed voor 20 miljoen ton per jaar (waarde van 4 miljard frank). België was ook een transitland, waar jaarlijks 6,5 miljoen ton passeerde, voor een waarde van 2,5 miljard frank. Kortom, de handel was voor de economie van België cruciaal. Om dit allemaal te kunnen dragen, kon België rekenen op een spoorwegennet dat 4.700 kilometer lang was, wat veel was voor een dergelijk klein land. De spoorwegen vervoerden jaarlijks 210 miljoen reizigers, en 70 miljoen ton aan goederen. Daarnaast waren er natuurlijk ook de meer dan 10.000 kilometers grote wegen, geschikt voor het transport en communicatie.[99]België was dus voor haar bestaan absoluut afhankelijk van het buitenland, en was zelf behoorlijk geïndustrialiseerd. De bevolking was van het buitenland afhankelijk voor de import van sommige levensmiddelen. De industrie moest op haar beurt enerzijds voor de aanvoer van grondstoffen, en anderzijds voor de export van haar goederen deels op het buitenland rekenen. In geval van oorlog en het sluiten van de grenzen was het dus te voorzien dat de Belgische economie zou instorten, en dat de voedselvoorziening van de bevolking onder druk zou komen te staan, en dat was dan ook exact wat er gebeurde toen de oorlog uitbrak. Op het vlak van de voedselvoorziening werd de tarwevoorraad met de dag kleiner en dreigden vooral de steden, de industriële centra bij uitstek, te kampen te krijgen met een tekort aan graangewassen. De Belgische overheid voerde op 14 augustus al bij koninklijk besluit een broodrantsoen in van 400 gram per dag per persoon. Oost- en West-Vlaanderen kwamen nog extra onder druk te staan door de toestroom van vluchtelingen. Maar ook de landelijke gebieden hadden meteen te lijden onder de oorlog: zij ontbraken goederen zoals koffie, zout, kolen, zeep, brandstof, ... De prijzen van al deze goederen stegen.[100] België was op deze toestand niet voorbereid: via koninklijke besluiten werd getracht om de speculatie tegen te gaan door maximumprijzen op te leggen, en de verantwoordelijkheid voor de bevoorrading in bloem en tarwe werd doorgeschoven naar de provinciegouverneur, terwijl de burgemeesters (en dus het gemeentebestuur) verantwoordelijk werden gesteld voor aardappelen, zout, suiker en rijst. Het waren vooral ad hoc maatregelen. De gemeenten zelf stampten een bureel van weldadigheid uit de grond, en er was ook een wildgroei aan private initiatieven. Het is in die context - nood aan levensmiddelen, nood aan centralisatie - dat het NHVC het levenslicht zag.[101] Eenmaal het hele land (op het gebied rond de Ijzer na) bezet was, maakte de zeeblokkade van de geallieerden tegenover Duitsland de zaak er niet gemakkelijker op.[102] Bovendien was een van de eerste beslissingen van de bezetter om de speciale maatregelen voor de bevoorrading, die de Belgische regering in augustus genomen hadden, af te schaffen.[103] De toestand werd er gedurende de oorlog vanzelfsprekend alleen maar slechter op.

Volgens Henry was de enige mogelijke uitweg uit de voedselcrisis het opdrijven van de industriële productie, maar die lag ten gevolge van de oorlog eveneens plat. Die mogelijke strategie werd op 2 manieren verhinderd. Langs de ene kant had België te weinig inkomsten uit de industrie om in het buitenland voedsel aan te kopen, en aan de andere kant viel ook de koopkracht van de bevolking terug waardoor de aankoop van levensmiddelen duurder werd.[104] Die dalende koopkracht was het gevolg van de terugval in industriële productie, omdat België zoals gezegd voor haar import en export afhankelijk was van het buitenland en de oorlogsomstandigheden dit alles behalve evident maakten. Het was dus niet alleen onmogelijk om de industriële productie op te drijven: een terugval in de productiecijfers was op zichzelf al niet te vermijden. De werkloosheidcijfers gingen dan ook de hoogte in.[105] De oorlogsomstandigheden die voor de terugval in de industriële productie verantwoordelijk waren, zijn als volgt samen te vatten: eerst en vooral was er de dubbele blokkade die de handel nagenoeg onmogelijk maakte, zowel intern als extern. Het bezettingsregime (interne blokkade) beperkte sowieso sterk de handelsmogelijkheden, en extern was ook hier de geallieerde zeeblokkade van belang zodat de industrie de noodzakelijke grondstoffen niet kon toegeleverd krijgen.[106] Maar ten tweede waren er ook de talrijke materiële opeisingen van de Duitsers die maakten dat de industriële sector nagenoeg stilviel. Koper, lood, zink, kolen, cokes, nikkel, aluminium, brandstoffen, ... Het werd de fabrieken allemaal ontnomen, opdat het zou gebruikt kunnen worden voor de Duitse oorlogsmachine.[107]Gent werd niet gespaard. In 1914 waren er ongeveer 20.000 werklieden tewerk gesteld in de textielfabrieken die de stad rijk was. Doordat de oorlog de invoer van grondstoffen lam legde, vielen bijna alle fabrieken stil en verloren duizenden gezinnen hun inkomen. Al op 6 augustus, twee dagen na de inval, zaten er van de 10.000 werknemers in de katoenindustrie al 3.000 thuis, en werkten anderen maar een halve dag (er heerste hoe dan ook al een economische crisis in België). Het werklozenfonds, dat diende om dergelijke gevallen te ondersteunen, was vlug uitgeput. In het begin schonk de stad nog 10.000 fr. per week aan dat fonds, opdat de werklozen zouden blijven ondersteund worden. Daarnaast werden er nog andere initiatieven genomen (cfr. infra). Om dit allemaal te financieren werden in november 1914 nieuwe belastingen gestemd (bv. op bier, honden). In het verloop van de oorlog zou de werkloosheid alleen maar toenemen: eind oktober 1915 telde Gent 32.033 werklozen, eind maart 1916 waren dat er al 38.447 (ondersteunde).[108]

Ook op vlak van de voeding had Gent te lijden. Op zichzelf was de inlandse teelt van graan al niet voldoende om de bevolking te voeden, maar door de oorlog verminderde de opbrengst nog meer door onder meer de vernielingen en de opeisingen van de percelen en/of oogst.[109] Bovendien was het regime in de Etappen dan nog eens strenger dan elders, omdat het militaire belang daar prioritair was. Dat had zowel gevolgen voor de aanvoer van voedingsstoffen, als voor de opeisingen en de verdeling.[110]

Op vlak van de werkloosheid en de voeding golden de Duitse opeisingen van materiaal en goederen ook nog eens als een groot probleem: gedurende de oorlog werden duizenden verordeningen op straat opgehangen over goederen die bij de Duitsers moesten worden ingeleverd: van vlasgaren, over stoffen en rijwielen, tot notenoogst en wijnvoorraden.[111] Dit kwam bovenop de al bestaande ellende en maakte het er niet eenvoudiger op.

Bron:
De Groote Oorlog bekeken door een pince-nez,
Edward Anseele, het socialisme en de bezetting van Gent
Willem Dedobbeleer

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.
Academiejaar: 2006-2007
Universiteit Gent
Promotor: Prof. Dr. Bruno De Wever
Commissaris: Prof. Dr. Marc Boone
Commissaris: Dr. Maarten Van Ginderachter

http://www.ethesis.net/anseele/anseele.htm#2.%20Anseele%20en%20de%20hulp%20aan%20de%20bevolking
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 28 Mrt 2008 14:44    Onderwerp: Reageer met quote

De strijd tegen de zwarthandel_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 28 Mrt 2008 19:20    Onderwerp: Reageer met quote

Stilletjes aan wordt de bewegingsvrijheid beperkt_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 29 Mrt 2008 10:42    Onderwerp: Reageer met quote

België was zonder enige voorbereiding in een oorlog meegesleept en het land verviel in zeer korte tijd in opperste ontreddering. Het openbare leven was totaal ontredderd.
De stroom vluchtelingen die het schokkende nieuws bekend maakten van de Duitse gruweldaden deed nog veel meer mensen in paniek hun boeltje pakken voor een radeloze vlucht. Honderdduizenden trokken de grenzen over, de meesten zonder geld met enkel wat beddengoed en huisraad. Frankrijk in, steeds verder opgejaagd door het oprukkende front. Wie het betalen kon nam in Oostende de boot naar Groot-Brittannië. Een vluchtweg die werd afgesneden toen op 15 oktober 1914 de stad in Duitse handen viel.
Massaal was de vlucht naar het neutrale Nederland. Na de val van Luik vluchten enkele duizenden, meestal vrouwen en kinderen, naar het Nederlandse Limburg en later naar Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Midden oktober 1914 bevonden zich op Nederlands grondgebied meer dan een miljoen Belgische vluchtelingen of ruim 1/7 van de toenmalige bevolking. Hieronder ook 35.000 Belgische soldaten die na de val van Antwerpen in Nederland de Duitse krijgsgevangenenkampen ontvluchten.
Na verloop van weken herstelde de situatie zich gelijdelijk. Vanuit het vrijwel volledig door de Duitsers bezette België werd door de bezetter gemeld dat de vluchtelingen veilig naar huis konden komen, wat de meesten ook deden. In december 1914 was het aantal Belgische burgers in Nederland tot 200.000 geslonken, in mei 1915 waren er nog nauwelijks de helft.
Bij de Wapenstilstand in november 1918 verbleven er ongeveer 325.000 vluchtelingen in Frankrijk, iets meer dan 160.000 in Groot-Brittannië en een 100.000-tal in Nederland.

Bron: De Groote Oorlog, Sophie De Schaepdrijver.


Aangeplakt te Gent op 1 november 1914
Belgische vluchtelingen aan de Nederlandse grens


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 29 Mrt 2008 17:25    Onderwerp: Reageer met quote

Eind oktober 1914 werd Gent het “Etappenhauptort” van het Duitse 4é Leger. Een leger ten velde heeft een ongelooflijke logistiek achter zich nodig om te blijven functioneren.
Eén dag uit het leven van een regiment zou ons meer dan 3.000 verhalen opleveren. Eén dag strijd tussen twee divisies met een geschat verlies van 33,3 % zou ons ongeveer 26.500 verhalen, 3.600 ziekenhuisbedden en evenveel plaatsen in een krijgsgevangenkamp en nog eens 3.600 doodskisten en grafstenen bezorgen. Een bataljon dat een avond in de kroeg zit en gemiddeld 10 pinten bier drinkt zal 450 bakken van 24 flesjes nodig hebben. Een gewone maaltijd voor dat zelfde bataljon, berekend volgens de huidige hotelstandaard, vraagt ongeveer 175 kg. geschilde aardappelen, evenveel kilo schoongemaakte en versneden groenten en 175 kg. vlees, soep en dessert niet inbegrepen.
Dan spreken wij nog niet over wapens, munitie, verband enzovoort, en een Leger is natuurlijk een veelvoud van dit alles.
Wat er zich vanaf november 1914 te Gent aan Duitse militairen bewoog kan in dit topic onmogelijk terzijde worden gelaten, zelfs al staat de burger centraal.

De officiële versie van de geschiedenis van het Etappen-inspektion 4 kan men lezen op :
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=51868#51868

Hier Het verhaal van Heinrich Wandt in "Etappenleven te Gent"_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 30 Mrt 2008 14:41    Onderwerp: Reageer met quote

Enkele berichten en "Verordnungen" aangeplakt op 3 en 4 november 1914:


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 30 Mrt 2008 17:04    Onderwerp: Reageer met quote

De broodprijs op 8 november 1914


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 30 Mrt 2008 20:57    Onderwerp: Reageer met quote

Een "Verordnug" aangeplakt op 25 november 1914 te Gent. (Eerlijk gezegd begrijp ik hem niet zo goed Embarassed )_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 31 Mrt 2008 20:02    Onderwerp: Reageer met quote

Wat prijzen van levensnoodzakelijke zaken/


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 02 Apr 2008 19:27    Onderwerp: Reageer met quote

Eentje uit Gent en eentje uit het naburige Gentbrugge:
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 08 Apr 2008 19:45    Onderwerp: Reageer met quote

In principe was België na het vastlopen van de bewegingsoorlog verdeeld in drie gebieden:
1. Het “Spergebied” of de frontstreek
2. Het Etappegebied, waar zich de bevoorrading van het leger concentreerde (de volledige provicie Oost-Vlaanderen, een gedeelte van de provincies West-Vlaanderen, Henegouwen en Luxemburg)
3. Het Generaal-Gouvernement, of het deel van België waar een Duits (burgerlijk) bestuur nauw toekeek op het handelen van de plaatselijke politiek.

(Aanvullingen en verbeteringen steeds meer dan welkom)

Een beetje politiek:

23 september 1914

Het Duitse burgerlijke bezettingsbestuur, het Generaal-Gouvernement, treedt in functie.

Het is verantwoordelijk voor heel bezet België, met uitzondering van Oost- en West-Vlaanderen dat als frontzone onder rechtstreeks Duits militair bestuur valt.

In de Duitse strategie neemt België een sleutelpositie in. De oorlogsdoelen van de bezetter variëren van annexatie (vooral populair in Duitse legerkringen) tot het verwerven van een blijvende dominante positie in de Belgische staat in geval een compromisvrede via overleg bereikt zou worden (vooral bij het burgerlijke bezettingsbestuur).

Van meet af aan wordt naast deze Belgienpolitik ook een Flamenpolitik gevoerd. De Duitse Rijkskanselier Theobald von Bethmann-Hollweg tekent hiervoor de beleidslijnen uit. Met de Flamenpolitik hoopt de Duitse bezetter de Nederlandssprekende bevolking in België los te weken uit het Belgische staatsverband en aan het Duitse keizerrijk te binden, o.a. door in te spelen op een aantal radicale vooroorlogse Vlaamse eisen zoals de vernederlandsing van de Gentse universiteit en de uitbreiding van de taalwetgeving. De uitvoering van deze politiek is in handen van Moritz von Bissing, Generaal-gouverneur van België. Hij kan rekenen op de steun en hulp van met de Duitsers collaborerende Vlamingen, de activisten.

http://users.pandora.be/frankie.schram/tijd/feit/tekst/19/1/4/1914.09.23.html

Een beschrijving van de provincie Oost-Vlaanderen onder Duits bestuur van 16 november 1914:
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 09 Apr 2008 18:08    Onderwerp: Reageer met quote

De Burgerwacht van Gent en ruime omstreken wordt ontwapend


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 09 Apr 2008 18:30    Onderwerp: Reageer met quote

In het naburige Gentbrugge lijkt de ordehandhaving ook spaak te lopen ... of is dit het begin op de controle van "weerbare" mannen voor het Belgische leger?

Let ook op het "NB"
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 10 Apr 2008 15:41    Onderwerp: Reageer met quote

Een merkwaardig bericht aangeplakt te Gent op 21 november 1914._________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 11 Apr 2008 19:56    Onderwerp: Reageer met quote

Vanaf 1 december 1914 wordt er een begin gemaakt van de rantsoenering._________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 11 Apr 2008 20:53    Onderwerp: Reageer met quote

Let wel op een prijsstijging van 33% op nog geen 2 weken tijd!

http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=207976#207976
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 11 Apr 2008 21:42    Onderwerp: Reageer met quote

Een beetje vooruitlopen op de zaak, maar om de prijzen wat te kunnen inschatten.
Werklozensteun op 7 mei 1915:
3 franc per week voor ongehuwde werklozen
3 franc per week voor gehuwden + 1.50 franc per week voor de niet-werkende huisvrouw en 0.50 franc per kind jonger dan 16 jaar.

Grondarbeiders verdienden 0.50 franc per uur.
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2008 11:12    Onderwerp: Reageer met quote

Bijscholing voor werklozen te Ledeberg_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2008 10:28    Onderwerp: Reageer met quote

Bier wordt duurder

Aangeplakt op 30 november 1914_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2008 11:15    Onderwerp: Reageer met quote

De hulpverlening komt op gang....Het Groene Kruis was een deelorganisatie van het Werk der Goedkope Eetmalen. Het was een privéwerk met meer dan 650 vrijwilligers. Eigenlijk was het opgericht om de vele vluchtelingen uit Dendermonde en Mechelen in Gent op te vangen. Later bood het ook aan andere armen hulp. Drie volkskeukens werden opgericht. De eerste (1914) was ondergebracht in de foyer van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, de tweede (1915) bevond zich in Ledeberg en de derde (1916) in de fabriek Florida (Blaisantvest). Op die plaatsen konden de armen zeer goedkope of zelfs gratis maaltijden krijgen.

http://www.kantl.be/ctb/pub/loveling/html/d_1915-05-06.htm
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"


Laatst aangepast door Paddy op 24 Aug 2008 8:40, in totaal 1 keer bewerkt
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2008 11:28    Onderwerp: Reageer met quote

Gent, maandag 30 november '14.

Een drietal dagen geleden zijn negen bommen in de stad op het kwartier der Muide geworpen ter plaats, waar reserven van naphte zich bevinden. Zij hebben twee personen lichtgekwetst en weinig stoffelijke schade aangericht. Een Engelsche vlieger heeft het gedaan. Dien ten gevolge zijn twaalf gijzelaars gepakt, waaronder een wethouder en de pastoor van St. Baafs.
Terwijl ik het bovenste schrijf, weergalmen luide zegezangen. Kijken door den spioen! Langs den boulevard zijn in verdoovenden motregen talrijke reeksen stadwaarts trekkende soldaten te zien.
Er staat uitgeplakt, dat de vijand over den IJser is.
Alle openbare uurwerken moeten de uurverandering ondergaan. Alles is op een uur vroeger gesteld.
De vrouwtjes uit het bestedelingenhuis weigerden den tweeden morgen op te staan: "Wij, die toch van heel den dag niets te doen hebben," zeiden zij.
Het broodrantsoen wordt ingesteld.
De belastingsbriefjes zijn afgegeven met beduidende verhooging.
Theatervoorstellingen, concerten en allerlei vermakelijkheden van allen aard zijn opgeschorst. Een paar kinemas zijn nog open.

http://www.kantl.be/ctb/pub/loveling/html/d_1914-11-30.htm#d_1914-11-30entry1
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 14 Apr 2008 19:39    Onderwerp: Reageer met quote

Paddy @ 13 Apr 2008 12:28 schreef:

Het broodrantsoen wordt ingesteld.
1 December. Dinsdag '14.
Het waait hard, het regent bij poozen. Koud is het niet. Voor de eerste maal krijgen wij bij middel van kaarten 250 gram brood, dagelijks per persoon. Het is wit. Duitsch geld is hier in omloop.
Het kanon dondert vervaarlijk hoorbaar bij elken windstoot uit zuidwestelijke richting:
"Het is aan den IJser," zegden de menschen luisterend tot elkander. Dat woord IJser was — hier ten minste — van geen beteekenis. Thans ligt het op ieders lippen:
"Het gaat er op los aan den IJser — aan den IJser krijgen de Duitschen klop," zegt een ander. "Ze moeten volstrekt over den IJser tot den laatsten man," heeft de Keizer bevolen. Aldus geraakt men hier ook vertrouwd met duitsche woorden en plaatselijke namen uit Engeland en Frankrijk. Deze morgen vertelde mijn meid, wat ze van den melkboer had gehoord: "De Duitschers moeten over den IJser kunnen gaan en vandaar naar Calais om de kust van Engeland, Folkestone en Dover te beschieten." Andere dienstboden deelen mede dat Duitschers zeggen "Verzeihung" of "Schade," als ze in een huis hebben aangebeld en geen logies krijgen kunnen.
Op bevel van den militairen Kommandant moeten morgen voor elf uur al de politieagenten aan de overheden de wapens indienen tot zelfs den witten schorsingsstok van 't straatgerij.
Elken morgen in de vroegte ruischen langs den Steenweg en de Leopoldlaan zware soldatenstappen. Gaan ze heen, komen ze binnen? Ge kunt het niet gissen... ze hebben gedood of gaan dooden.
Bertha von Suttner, die met "Die Waffen nieder," den nobelprijs voor den vrede behaalde, stierf dit jaar in de zalige overtuiging, dat ze tot het verspreiden der broedermin op aarde veel had mogen mede helpen...
Helaas!
Met het vooruitzicht op een plotseling alarm hebben de geestelijken meerendeels een wereldlijk costuum gereed liggen, naar verzekerd wordt.

http://www.kantl.be/ctb/pub/loveling/html/d_1914-12-01.htm#d_1914-12-01entry1
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 22 Apr 2008 18:46    Onderwerp: Reageer met quote

Vanaf 14 December 1914 wordt de bewegingsvrijheid behoorlijk beperkt:
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 22 Apr 2008 19:43    Onderwerp: Reageer met quote

Leven met de bezetter:

Zaterdag 19 december '14
Enkele dagen geleden stond advocaat G. te kijken aan de Heuvelpoort naar een groep voorbijgaande soldaten. Hij schimplachte. Spoedig naderde hem een officier. Hij werd in hechtenis genomen en zit in 't celgevang.
Een dame mijner familie zag van op de tram wagens met voedingsvoorraad: "Alles voor de Duitschers," zei ze, "terwijl ons volk van honger moet omkomen."
Een heer, een Duitscher in civiel — beval haar met hem af te stappen, wat ze weigerde. Aan de standplaats van de Koornmarkt riep hij vier soldaten bij. Nogmaals gebod af te stijgen onder bedreiging van geweldgebruiken. Nu deed ze het en tusschen de vijf mannen moest ze naar de Strafabteilung.
Gisteren heeft de burgemeester — gedwongen door de duitsche overheden — van half twaalf tot half éen op al de kerken en het Belfort de klokken doen luiden, omdat de Russen een groote nederlaag hebben ondergaan. Het schijnt, dat de ontwapende politieagenten van Gent en de voorsteden een korten stok van gedrongen gummi zullen krijgen in vervanging van hun sabel en revolver.
Om vier uur was er ondanks den regen duitsch concert op den Kouter. Omheen de estrade stonden in grooten kring mannen en vrouwen, stadgenooten — tot groote verachting der zich voorbijhaastenden — het door hun tegenwoordigheid op te luisteren. Later had er voor de officieren een banket plaats in den Ratskeller [53]

Een der grootste wijnhandelaren van hier moest een zeker getal flesschen leveren voor het front aan den IJser. Ginder werd de wijn gekookt. Soldaten, die er van gedronken hadden werden ongesteld. De koopman, aangeklaagd, werd gevangen.
Mej. M. bewoont te Nevele een groot huis met verscheidene dienstboden. Dezer dagen hield een wagen stil voor hare deur. Soldaten belden aan, traden binnen, daalden in den kelder, laadden al den aanwezigen wijn op hun wagen en reden er mede weg.

[53]
De 'Ratskeller' (raadskelder) bevond zich op het St.-Baafsplein onder het Belfort, waar zich nu de toeristische dienst van de stad Gent bevindt.
, een restaurant onder het Belfort.

http://www.kantl.be/ctb/pub/loveling/html/d_1914-12-19.htm
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 23 Apr 2008 18:17    Onderwerp: Reageer met quote

Voeding was al gerantsoeneerd, vanaf 12 december 1914 wordt het ook voor de bewoners van Gent niet makkelijker om zich tijdens de winter van 1914-1915 te verwarmen.
Enkele onaangename "Verordnungen" en een stukje kolengeschiedenis.
Op 14 december 1914 ziet Burgemeester Braun zich verplicht om de kolenhandelaars ter orde te roepen, de afgesproken maximumprijzen worden blijkbaar niet gerespecteerd....


_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 01 Mei 2008 19:13    Onderwerp: Reageer met quote

Het dagelijks brood blijft een probleem

_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 01 Mei 2008 19:45    Onderwerp: Reageer met quote

21 december maandag '14.

Wat ik dezen morgen zag en hoorde: de barometer staat op 73 tusschen grooten regen en tempeest. De zonne schijnt, de wolken drijven over het blauw der lucht; bij tusschenpoozen vallen eenige regendruppelen, het waait een weinig; het weder is warm voor een winterdag.
In het Park komt een groote wagen met denneboomen — heelemaal groen [54]— aan. Dat is voor de Duitschers, die het Kerstfeest willen vieren. Een bekende zegt mij: "Ze hebben dat opgeëischt en ook vijftienhonderd flesschen champagne van vijftien frank ieder."
"Is het mogelijk!"
"Ja, en ze hebben ook de muzikanten, die zonder middelen van bestaan zijn, verzocht om — mits betaling hun Kerstfeest op te luisteren. Deze vroegen een dag bedenktijd. Daarna luidde fier hun antwoord, dat ze geen concerten gaven voor den vijand en dat het oogenblik slecht gekozen was voor vreugdeblijken."
Zou het wel waar wezen? Eenige stappen verder ontmoet ik eene bevriende dame. Ze komt van het lokaal, waar ze alle dagen melk toedient aan kleine, arme kinderen. Moedig en steeds welgemoed vertelt ze, dat haar man, schepen van onderwijs, met negen anderen van de voornaamsten der stad zijn beurt van vier en twintig uren gijzelaarschap doet... Aan het lokaal der stedelijke voeding staan tal van behoeftigen met kannen gereed om soep te krijgen.
En ik volg mijn weg in gedachten over de ellenden van ons werkzaam volk... Terwijl ik — teruggekeerd — aan mijn deur schel, valt mijn blik op een drietal rechtover wachtende mannen in werkmanscostuum. Ze zijn van middelbaren leeftijd.
De garagepoort van een groot huis op den Steenweg staat open — Duitschers hebben er nog hun paarden in de stallen staan. Hun mooie, groote, rosse hond kijkt aan de opening uit. Hij geeft geen acht op de mannen.
Een hand komt uit de poort te voorschijn, een hand, die hun een half brood toesteekt. Zij komt uit een soldatenmouw.
Een der begiftigden haalt een mes uit zijn zak. Hunkerend kijken de twee anderen toe. De slonk gesneden hompen worden broederlijk onder hen verdeeld en, daaraan knauwend, gaat de groep der drie traag verder.

[54]Basse schrapte 'heelemaal' en noteerde erboven '(ze zijn het altijd)'.

http://www.kantl.be/ctb/pub/loveling/html/d_1914-12-21.htm
_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 07 Mei 2008 22:32    Onderwerp: Reageer met quote

De jacht en de vrees voor weerstand en spionage:_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
PaddyGeregistreerd op: 9-11-2007
Berichten: 9280
Woonplaats: Idiot Trench, Dendermonde

BerichtGeplaatst: 08 Mei 2008 6:51    Onderwerp: Reageer met quote

De bewegingsvrijheid binnen het etappegebied ......_________________
Greetings from a Little Gallant Belgian:-)
Patrick De Wolf
http://ablhistoryforum.be/

There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".
"We're doomed, I tell ye!"
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Thuisfront Tijden zijn in GMT + 1 uur
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
Pagina 1 van 4

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group